fbpx

ИЗВАЖДАНЕ НА АПОСТИЛ НА БРИТАНСКИ АКТ ЗА РАЖДАНЕ

Апостиле на акт за раждане

Апостил на акт за раждане е документ, който се изисква от ГРАО България за да регистрира раждането на дете с родители български граждани в чужбина. Апостилът е само потвърждение за автентичността на документа, подписите или печатите по него, не е легализация на превод и не гарантира съдържането на текста.

Можете да получите „легализирани“ определени официални документи в Обединеното кралство, като поискате от Службата по легализация да потвърди, че подписът, печатът или печатът са от държавен служител на Обединеното кралство. Може да се наложи да направите това, ако служител в друга държава е поискал да предоставите документ за Обединеното кралство и те са казали, че той трябва да бъде легализиран.

Службата за легализация ще провери документа, включително дали подписът, печатът или печатът са истински. Те ще легализират документа, като му прикачат подпечатан официален сертификат („апостил“).

За консултиране и въпроси за издаването на временен паспорт на новородено се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Scroll to top
Call Now Button