fbpx

HMRC (ПРИХОДИ И МИТНИЦИ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО)

Приходи и митници на Нейно Величество (HM Revenue and Customs или HMRC) е неминистерски отдел на правителството на Обединеното кралство, отговорен за събирането на данъци, плащането на някои форми на държавна подкрепа, администрирането на други регулаторни режими, включително национална минимална работна заплата и издаване на национални осигурителни номера. HMRC е създаден чрез сливането на вътрешните […]

Scroll to top
Call Now Button