fbpx

ДЕПОЗИТИ ПРИ НАЕМАНЕ НА ИМОТ

По принцип близо 80% от депозитите се връщат, защото има задължително изискване за регистрирането им и правила за връщането им. Това става чрез държавната организация Custodial Deposit Scheme, в която депозитът се внася и не може да се задържи без наистина основателна причина. I. ДЕПОЗИТИ ПРИ НАЕМАНЕ НА ЖИЛИЩЕ ИЛИ СТАЯ Депозитите по своята същност […]

РЕГИСТРИРАНЕ В БЪЛГАРИЯ НА БРАК СКЛЮЧЕН В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

При сключване на брак извън България за българските граждани е задължително да регистрират брака си в Република България в рамките на 6 месеца от датата на сключване на брака. Това се прави в общината по местоживеене в България на един от съпрузите. Необходимият за регистрация документ е оригиналното удостоверение за сключен граждански брак в чужбина. […]

ВНОС НА ЦИГАРИ И ТЮТЮН В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Едно от първите и най-важни изисквания е да проверите дали стоката, която внасяте, изисква специално писмено разрешение от служба Department for Business, Innovation & Skills (BIS). Примерно, едно от изискванията за внос на цигари (независимо за какво количество става въпрос) е да сте поне на 18 години. I. КУПУВАНЕ НА ЦИГАРИ И ТЮТЮН ПО ИНТЕРНЕТ […]

СПОР СЪС СЪСЕД В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Ако смятате, че никой от вас няма да успее да сдържи избухливостта си по време на срещата, може би ще е по-добре да си пишете.Понякога съседът може да бъде накаран да осъзнае, че поведението му е антисоциално, ако се направят постъпки от група съседи.Ако първоначалният подход към съседа се е провалил, има местни посредници, които […]

КРАЖБА НА САМОЛИЧНОСТ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

I. ЗАЩО ИЗМАМНИЦИТЕ ИЗВЪРШВАТ КРАЖБА НА ЧУЖДА САМОЛИЧНОСТНедоброжелателни лица желаят да се облагодетелстват на гърба на останалите. Кражба на чужда самоличност прилича на обикновената кражба от вашата чанта, вашата кола или от магазина. Но когато се извършва кражба на самоличността, работа отнема много повече време и изисква много по-голяма интелигентност. Мошениците започват да издирват информация […]

КАК ДА ЗАЩИТИМ ТРУДОВИТЕ СИ ПРАВА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

В ситуация, когато вашият работодател отказва да ви изплати заплатите, които сте си заработили сте в пълното си право да го дадете под съд.За да го направите обаче трябва да следвате и спазвате процедурите. I. МОЛБА ДО РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА Като за начало подайте молба до него, като го молите да ви изплати […]

ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ В БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ЛОНДОН

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Всеки български гражданин, пребиваващ временно или постоянно на територията на Великобритания може  да подаде  молба и да получи Свидетелство за съдимост чрез Консулската служба на Посолство на Република България в Лондон. Молбата за издаване на свидетелство за съдимост трябва да съдържа: Собствено, бащино, фамилно име и адрес на лицето /Когато собственото, бащиното или фамилното […]

Scroll to top
Call Now Button