КРЕДИТНИТЕ АГЕНЦИИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО 📃💳

Кредитен рейтинг в Обединеното кралство

Трите основни кредитни референтни агенции (CRA), с които работят банките в Обединеното кралство са TransUnion, Equifax и Experian. Те събират финансови данни за физически лица и след това изготвят кредитни отчети, които заемодателите използват за оценка на кредитоспособността, преди да отпуснат заеми. Ако кандидатствате за заем пред българска банка, а живеете за постоянно в UK също ще Ви поискат кредитен отчет от някоя от тези кредитни агенции. Ето кратък преглед на всяка от тях:

I. TRANSUNION

История: TransUnion, първоначално известна като Callcredit, е създадена през 2000 г. Тя е най-младата от трите основни агенции за кредитенрейтинг (АКР) в Обединеното кралство. През годините компанията разшири своя обхват и влияние в кредитната индустрия. През 2018 г. Callcredit е придобита от TransUnion, базирана в САЩ глобална кредитна агенция, и впоследствие прие името TransUnion.

Достъп до кредитен отчет: Физическите лица могат да получат кредитен отчет от TransUnion или да използват неговата услуга Noddle, за да получат достъп до своя кредитен отчет и оценка.

Online платформа: MoneySuper Market


II. EQUIFAX

История: Основана през 1899 г. в САЩ, Equifax е една от най-старите агенции за кредитни справки. Тя навлиза на британския пазар през 80-те години на миналия век и бързо се превръща в един от основните играчи в кредитната отчетност.

Достъп до кредитен отчет: Хората могат да поискат своя кредитен отчет от Equifax. Освен това компанията предлага по-подробен отчет и кредитен рейтинг срещу заплащане, заедно с услуги за наблюдение, за да предупреждават потребителите за промени в техните кредитни досиета.

Online платформа: Equifax


III. EXPERIAN

История: Корените на Experian датират от 1826 г. в САЩ. В Обединеното кралство тя започва дейност през 70-те години на миналия век и оттогава се е утвърдила като водеща АКР.

Достъп до кредитен отчет: Подобно на другите агенции, лицата могат да получат достъп до своя кредитен отчет чрез Experian. Те могат също да се запишат за услугата CreditExpert на компанията, която осигурява редовни актуализации, наблюдение на измами със самоличност и достъп до лични кредитни резултати.

Online платформа: Experian

Ако кандидатствате за потребителски или ипотечен кредит пред конкретна банка/и искайте да Ви кажат кредитните агенции чийто кредитни отчети ще приемат за оценка на кредитоспособността Ви. Почти сигурно е, че работят с поне една от изброените

И накрая, в Обединеното кралство Службата на комисаря по информацията (ICO) наблюдава работата на CRA и гарантира, че те спазват законите за защита на данните. Физическите лица имат права по отношение на своите данни, включително правото да искат от кредитните агенции да коригират неточности в кредитните им отчети,.

За заявяване на услугата за издаване на кредитен отчет се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ UK

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button