ИЗБОР НА СЧЕТОВОДНА УСЛУГА В UK?

Как да изберем счетоводител в Обединеното Кралство

На кого ще поверите счетоводството си е вавно решение и специалистът, към когото ще се обърнете, би трябвало да притежава необходимата квалификация и опит. Ето как да направите избор:

1. Проверете дали лицето има законово право да ви представлява – в Обединеното Кралство законът гласи, че за да има право един специалист да извършва счетоводни услуги за клиенти, са необходими 2 неща:

  • Anti-money laundering регистрация – можете да проверите дали избраният от вас специалист има AML регистрация на този линк, като въведете името на фирмата и пощенския ѝ код: https://customs.hmrc.gov.uk/msbregister/checkTerms.do
  • Professional Indemnity Insurance – застраховка, която защитава клиента от загуби вследствие счетоводна грешка. Преди да се спрете на счетоводител, помолете го да ви представи бланка за сключена актуална PII и обърнете внимание на сумата, която покрива (добре е да е до 100 000 паунда).

2. Лицето има достатъчно опит и квалификация. Най-лесният начин да направите това е да проверите дали специалистът, който сте избрали, принадлежи към някоя от професионалните организации, всяка от които изисква от членовете си да покрият определени изпити и да имат определен брой години практика и гарантира за тяхната квалификация. Ето някои примери за такива организации:

  • Association of Chartered Certified Accountants (ACCA);
  • Association of Accounting Technicians (AAT);
  • Association of International Accountants (AIA);
  • Association of Taxation Technicians;
  • Chartered Institute of Management Accountants (CIMA);
  • Chartered Institute of Taxation (CIOT);
  • Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).

За консултиране по счетоводни въпроси се обърнете към BG СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button