ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ В UK

Национални Осигурителни Вноски

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ

Плащаме осигурителни вноски, за да имаме право на определени бенефити и държавна пенсия. Длъжни сте да плащате, ако сте навършили 16 години и сте:

1. Назначени на трудов договор и печелите над £166 седмично;

2. Самонаето лице с годишна печалба над £6.365.

Размерът на осигурителните ви вноски зависи от трудовия ви статус и доходите ви и варира от година на година! Под определени доходи вноските не са задължителни, но имайте предвид, че ви трябват минимум 10 години осигурителен стаж, за да получите право на пенсия в UK и колкото повече години сте се осигурявали, толкова по-голяма пенсия ще взимате!

Ако не си плащате осигуровките, няма да имате право на безплатно здравеопазване и помощи. Ако печелите между £118 и £166 седмично, осигурителните ви вноски се считат за платени, без да ги плащате, и трупате осигурителен стаж! Ако доходът ви падне под £118, пак не сте длъжни да плащате, но в осигурителния ви стаж няма да се трупа нищо!

II. ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КЛАСОВЕ В UK

Има различни видове осигуряване, известни като „класове“. Видът осигуряване, който плащате, зависи от вашия тип заетост, от това колко печелите и дали в осигурителния ви стаж има периоди, в които не сте осигурявани.

Клас 1: Служители (employed)

  • служители, които печелят повече от £166 седмично и са под пенсионна възраст: вноските автоматично се приспадат от вашия работодател;
  • Клас 1A или 1B: внасят се от работодателите за сметка на служителите спрямо техните доходи (примерно, ако печелите под £118, работодателят няма да ви внася осигуровки).За финансовата 2018-2019 процентите, които важат за повечето хора, са: при доход от £166 до £962 на седмица: 12%; при доход над £962 на седмица: 2%.

Клас 2: Самонаети лица (self-employed)

  • при доход до £6.365 годишно: не дължите осигуровки, но можете да ги внасяте доброволно, за да трупате осигурителен стаж;
  • при доход между £6.365 и £8.632: за финансовата 2018-2019 общата сума на годишните осигуровки е £153.40.

Клас 3 Доброволно осигуряване – Можете да си плащате доброволно осигурителни вноски, за да запълните неосигурен период в осигурителния ви стаж, или за да избегнете образуването на такъв.

Клас 4: Самонаети лица, с печалба над £8.632 годишно – Вноските са в размер на 9% от сумата, която сте спечелили над £8.632, а за прихода до тази сума трябва да си платите осигуровки за клас 2: £153.40 (за финансовата 2019-2020). Тоест – всички в клас 4 плащат и клас 2. Пример: приходът ви е £9.632. Това са £1000 над прага от £8.632. Така че плащате 9% от £1000 ПЛЮС £153.40 за прихода под прага.

III. КОГА СПИРАТЕ ДА ПЛАЩАТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Клас 1 – Ако сте employed, спирате да плащате вноски от клас 1, когато достигнете пенсионна възраст.

Клас 2 – Ако сте self-employed, спирате да плащате по различно време спрямо вашия клас:

Клас 3 – когато навършите пенсионна възраст;

Клас 4 – от началото на данъчната година след навършване на пенсионна възраст.

IV. КАК СЕ ПЛАЩАТ ВНОСКИТЕ

За employed – Работодателят удържа осигурителните вноски от заплатата ви, преди да я получите, и ги внася заедно с данъците. Вашата вноска ще бъде отразена и във фиша ви за заплата. Ако сте директор на лимитед компания, трябва да се осигурявате по клас 1, като един вид се третирате като employed в собствената си фирма.

За self-employed – Плащате за клас 2 или 4+2 в зависимост от вашата печалба. Най-използваният начин на плащане (и за двата класа) е годишната данъчна декларация.

Ако сте едновременно employed и self-employed – Може да сте нает като служител, но да работите и като самонаето лице. В този случай, работодателят ви ще приспадне осигуровките ви по клас 1 от вашето възнаграждение, а вие ще дължите осигуровките си по клас 2 и клас 4 като самонаето лице. Сумата, която ще плащате за осигуровки зависи от комбинирания ви доход от всички ваши дейности и работни места. HMRC ще ви информират колко дължите, след като подадете данъчната си декларация.Можете да направите справка в HMRC относно осигурителния ви стаж и да поискате да ви върнат осигуровки, ако сте надплатили. Ако не работите, можете да покривате осигуровките си и чрез доброволни вноски (доброволно осигуряване). Ако нямате възможност да работите поради заболяване или защото се грижите за някой болен, може да имате право на National Insurance Credits.

За повече информация се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button