ПРАВИЛА ЗА ПРЕБИВАВАНЕ, РАБОТА И ОБРАЗОВАНИЕ В UK

Брегзит павила

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Обединеното кралство напусна ЕС на 31 януари 2020 г. Ако не сте се установили в Обединеното кралство преди 31 декември 2020 г. и нямате права, съгласно Споразумението за оттегляне, от 1 януари 2021 г. трябва да отговaряте на определени изисквания, за да работите или учите в Обединеното кралство. Ще трябва да преминете успешно през различни проверки, включително проверка за съдимост в Обединеното кралство. Можете да посещавате Обединеното кралство за период до 6 месеца, без да кандидатствате за виза и да участвате в широк набор от дейности, включително туризъм, посещение на Вашето семейство и приятели, краткосрочно обучение и служебни дейности, като участие в събития и конференции.

II. EU SETTLEMENT SCHEME

Ако сте се установили в Обединеното кралство преди 31 декември 2020 г., Вие и Вашето семейство не трябва да кандидатствате по точкова имиграционна система, а по ‘EU Settlement Scheme’. Кандидатстването е безплатно и крайният срок за подаване на заявления е 30 юни 2021 г.

III. КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ТОЧКОВАТА ИМИГРАЦИОННА СИСТЕМА

Ако отговаряте на критериите на новата система, трябва да кандидатствате на GOV.UK. Ще трябва да докажете, че отговаряте на съответните критерии и можете да съберете необходимия брой точки, за визата, за която кандидатствате. Подробни указания за всяко направление са налични на GOV.UK Като част от Вашето заявление, ще трябва да докажете своята самоличност. Повечето хора ще могат да го направят чрез смартфон с приложението “UK Immigration: ID Check”. Лицата, които не могат да използват приложението “UK Immigration: ID Check”, ще трябва да се явят в Център за кандидатстване за визи. Повече информация за процеса по кандидатстване е налична на GOV.UK. Ще трябва да платите такса за кандидатстване и, ако идвате в Обединеното кралство за повече от 6 месеца, може да се наложи да платите Имиграционна здравноосигурителна такса (Immigration Health Surcharge), която ще Ви даде достъп до Националната здравна служба (National Health Service – NHS) на Обединеното кралство.Времето за обработка за заявления варира в зависимост от визата, за която кандидатствате и от натовареността на служителите. Трябва да кандидатствате и да получите потвърждение, че сте одобрени, преди да пътувате до Обединеното кралство.

IV. РАБОТА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Има няколко визови направления за работа, които се отнасят за гражданите на ЕС след Брегзит:

1. Виза за квалифицирани работници (Skilled Worker visa) – За да получите виза за квалифициран работник, трябва да докажете, че:

 • Имате оферта за работа за съответното ниво на умение, от спонсор, лицензиран от Министерство на вътрешните работи (Home Office-licensed sponsor);
 • Ще получавате съответния минимален праг на заплата от Вашия спонсор (обикновено 26 500 британски лири или текущата ставка за конкретната работа, което от двете е по-високо);
 • Можете да говорите английски език на средно ниво B1 (съгласно Общата европейска езикова рамка)

2. Виза за здравеопазване и грижи (Health and Care visa) – може да кандидатствате за виза за здравеопазване и грижи, за да дойдете в Обединеното кралство заедно със семейството си, ако:

 • Практикувате определена здравна професия;
 • Имате предложение за работа от NHS, сектора на социалните грижи, или работодатели и организации, които предоставят услуги на NHS;
 • Говорите английски език;
 • Отговаряте на изискванията на направлението за квалифицирани работници.

По направлението за здравеопазване и грижи се предлага услуга за бързо подаване на заявления, с намалени такси за кандидатстване и специализирана помощ при процеса на кандидатстване. Ако имате право да кандидатствате за виза за здравеопазване и грижи, ще бъдете освободени от Имиграционна здравноосигурителна такса. Медицински и социални работници, които нямат право да кандидатстват за виза за здравеопазване и грижи, ще трябва да платят Имиграционна здравноосигурителна такса и биха могли да се възползват от схемата за възстановяване на средства, при която сумата на таксата се изплаща обратно на кандидата.

3. Глобален талант (Global Talent) – Визата за Глобален талант позволява на най висококвалифицираните лица да дойдат в Обединеното кралство без предложение за работа. Тази виза е предназначена за признати световни лидери, както и за бъдещи лидери в сферите на науката, хуманитарните науки, инженерството, изкуствата (включително кино индустрия, моден дизайн и архитектура) и цифровите технологии, които ще обогатят знанията, икономиката и обществото на Обединеното кралство със своите уникални умения. Най-добрите учени и изследователи имат право на по-бърз процес на одобрение, като част от бързата схема за STEM.

4. Други визови направления за работа и специализирани професии – съществуват редица други визови направления за работа в Обединеното кралство, като визите за стартиране на бизнес и за иноватори (Start-up and Innovator visas). Има и визови направления за други специализирани професии, включително духовни лица, спортисти и творци.

V. СЛЕДВАНЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

1. Студентско направление (Student Route) – за да получите студентска виза, трябва да докажете, че:

 • имате предложените за място в курс от студентски спонсор, лицензиран от Министерство на вътрешните работи;
 • можете да говорите, четете, пишете и разбирате английски език;
 • имате достатъчно пари, за да се издържате и да платите курса си;
 • имате действително намерение да учите в Обединеното кралство.

2. Направление за ученици – има отделно детско учебно направление (Child Student route) за деца на възраст между 4-17 години, които желаят да учат в частно училище.

3. Виза за висшисти (Graduate visa) – ако получите бакалавърска или по-висока степен в Обединеното кралство, ще можете да кандидатствате за Виза за висшисти, за да останете и работите, или да търсите работа, за максимален срок от 2 години (3 години за докторанти) след завършването Ви.Визата за висшисти ще се въведе през лятото на 2021 г. за чуждестранни студенти, които са спонсорирани от студентски спонсор, който е лицензиран от Министерство на вътрешните работи и е доказал, че спазва имиграционните изисквания на правителството на Обединеното кралство.

За повече информация се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button