ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА НА ДЕЦА ПОД 18 Г.

Пълномощно за пътуване на дете в чужбина

I. ПРАВИЛА ЗА ПЪТУВАНЕ

A. Деца, пътуващи без придружител

Необходимо е при пътуването да притежават декларация, подписана от двамата родители и заверена от Консулска служба на Посолството.

Б. Деца, пътуващи с един родител

Родителят, придружаващ детето/децата, трябва да притежава пълномощно от другия родител.

В. Дете, пътуващо с придружител

Придружителят трябва да притежава пълномощно от двамата родители.

II. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТА

Пълномощно/декларация се заверява от Консулската служба на Посолството. Подписът на пълномощното или декларацията се поставя лично от упълномощителя /декларатора пред длъжностното лице в Консулската служба. Необходимо е да се представи в Консулската служба също така  Акта за раждане на детето/децата.

Приемно време на консулската служба
09.30 – 13.30  понеделник – петък, всеки последен петък от месеца е неприемен ден

Индивидуални запитвания на телефон: 020 7589 3763 (13.00-16.00)
е-mail: consular@bulgarianembassy.org.uk

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button