fbpx

ЗА СРОКОВЕТЕ ПРИ СТАТУТИТЕ ЗА УСЕДНАЛОСТ В UK

сроковете на статутите за уседналост

I. НЕПЪЛЕН СТАТУТ (PRE-SETTLED STATUS)
При изтичането на 2 г. (в смисъл, когато във всяка една календарна година сте били за повече от 183 дни извън Обединеното Кралство) губите временния си статут (pre-settled status).
При изтичане на повече от 6 м. (183 дни) извън Обединеното Кралство дадената година не Ви се признава за резидентска и съответно няма да може да Ви послужи за вземане на пълен статут (settled status), който се присъжда на лица, които имат 5 резидентски години в Обединеното Кралство – тоест 5 години, в които са били за повече от 183 дни в Обединеното Кралство и също така не са били повече от 450 дни за 5 – годишния период извън Обединеното Кралство.

Тоест не е възможно да идвате един ден на всеки 6 м. в UK и това да Ви се брои за резидентска година.

II. ПЪЛЕН СТАТУТ (SETTLED STATUS)
За Пълен статут (settled status) може да се кандидатства в момента, в който имате 5 резидентски години в Обединеното Кралство без значение кога сте получили временен статут (pre-settled status).

След получаване на пълния статут може да не посещавате Обединеното Кралство до 5 г.

ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПЪЛЕН СТАТУТ ПОТЪРСЕТЕ BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Scroll to top
Call Now Button