СИГНАЛИЗИРАНЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Type of crimes in the uk

Телефонният номер за спешни услуги е 999. Това трябва да се използва за спешни повиквания, когато е налице престъпление или когато някой е в пряка опасност или случай на изнасилване.

За всички останали случаи трябва да се използва например телефонен номер 101: открадната кола, вандализирано имущество, злоупотреба с наркотици, дребни пътнотранспортни произшествия и др.

Също така е възможно да говорите с офицер от най-близката полицейска станция – Police station. При докладване на престъпление ще ви бъде даден crime reference number.

ИЗГУБЕН ИЛИ ОТКРАДНАТ ЛИЧЕН ДОКУМЕНТ
Трябва да съобщите за изгубените или открадналите документи до най-близката полицейска служба. Запазете референтния номер на престъплението (crime reference number), тъй като също така трябва да го съобщите на посолство на България.

ИЗМАМА С ИДЕНТИЧНОСТ (IDENTITY FRAUD)
Можете да го съобщите на местната полицейска служба, като се обадите на телефон 101 или онлайн Identity fraud.

КРАЖБА НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
Ако имате откраднат автомобил, ван или велосипед, съобщете го на полицията на номер 101. Запазете crime reference number за застрахователни цели.

Следвайки застрахователната Ви претенция, трябва да уведомите DVLA онлайн или като завършите раздел 9 в Регистрационния документ (Registration document) – V5C. Прикачете писмо, като използвате датата, на която сте получили обезщетението, и данните на застрахователя. Дайте останалата част от вашия дневник (logbook) на превозното средство до вашия застраховател. В случай, че вашата застрахователна компания изисква целия документ за регистрация, след това да включите данните за вашето превозно средство в писмото до DVLA. Данъкът по пътищата (Road tax) ще бъде автоматично възстановен. 

НЕЗАКОННИ ФИРМИ ЗА ЗАЕМИ (LOAN SHARKS)
Всяка кредитна фирма трябва да бъде регистрирана на FCA – Financial Conduct Authority. Докладвайте компания на екипа за заемане на незаконни пари (Illegal money lending team) reportaloanshark@stoploansharks.gov.uk Телефон: 0300 555 2222 (24 часа) или текст LOAN SHARK и детайл на заемодателя до номер 60003.

ИЗНАСИЛВАНЕ И СЕКСУАЛНА ЗЛОУПОТРЕБА (RAPE , SEXUAL ASSAULT)
Повикайте 999 незабавно.От дрехите на пострадалите ще се изисква да подпомогнат полицейското разследване. Важно е доказателствата да бъдат запазени по време на разследването. Въпреки че може да е неудобно, жертвите не трябва да се измиват, докато полицията не потвърди, че могат да го направят. Ако не искате да го съобщите на полицията, можете да говорите с: Sexual Assault Referral Centres (SARCs), Rape Crisis for womenVictim service

ДЕБНЕНЕ И СЛЕДЕНЕ (STALKING)
National Stalking Helpline 0808 802 0300 Понеделник до петък 9:30 – 16:00 Сряда 13:00 – 16:00 часа. Можете да се свържете и с:

ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦА (CHILD ABUSE)

Включително физическо насилие, сексуален тормоз, емоционално/психологическо насилие и небрежност.
Небрежността може да включва липса на основни потребности като храна, дома, надзор, липса на медицинска помощ, адекватно образование и емоционална грижа.
Ако смятате, че всяко дете е било злоупотребено или тормозено или детето/младежите е в пряка опасност, обадете се на 999.
Подайте сигнал за други престъпления срещу децата на местната си полицейска станция – police station  и на местните council. За помощ и съвети говорете с NSPCC или телефон 0808 800 5000.

ДОМАШНО НАСИЛИЕ (DOMESTIC VIOLENCE)
Ако страдате от домашно насилие или ако подозирате, че някой приятел, роднина или съсед и т.н. е уязвим на домашно насилие или заплахи, ако това не е спешен случай, свържете се с местната полицейска служба Neighbourhood Policing Team. За помощ и информация можете да се свържете и с:

ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СТАР ЧОВЕК
Включително пренебрегване, недостатъчно отношение, натиск за прехвърляне на имущество или пари, емоционален тормоз като сплашване, заплахи, физическо насилие или сексуален тормоз.

Ако смятате, че един по-възрастен човек е в опасност, обадете се на 999. В противен случай го съобщете на местната полиция и на адрес local council. Възможно е също така да говорите с директора на болницата или дома на болницата, в която живеят. За съвет и помощ можете да се обърнете към Action on Elder Abuse helpline. Тел: 0808 808 8141

ИЗГУБЕНО ЛИЦЕ (MISSING PERSON)
Подайте сигнал за изгубено лице на местната полиция – police station. Не е нужно да чакате 24 часа, преди да го съобщите. Полицията ще ви попита за снимка на изчезналото лице, подробности за роднините и приятелите, с които са били, с какъв вид психическо състояние той или тя се намира, предмети с ДНК на изчезналите лица, като четка за зъби.
За помощ и съвети можете да се обърнете към следното:

НЕЗАКОННА ИМИГРАЦИЯ И КОНТРАБАНДА (ILLEGAL IMMIGRATION AND SMUGGLING)
Ако подозирате, че дадено лице е незаконно пребиваващо, работещо или работодател, което използва такова физическо лице, можете да се свържете онлайн с Home Office. Report immigration crime  или Report smuggling. Immigration Enforcement hotline 0300 123 7000

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button