STANDART OF LIFE IN THE UK

Стандарт на живот и цени в Обединеното кралство

Разходите за живот в Обединеното кралство традиционно са обект на много дискусии. Към 2024 г. един човек трябва да печели поне около £25 000 годишно, за да има приемлив стандарт на живот, което е увеличение от £23 000 през 2023 г. По конкретно месечните разходи за един човек изглеждат по следния начин като могат да са и леко по-високи в Лондон особено за наем:

  • За храна и напитки – £300
  • За хрaнене навън и забавления – £200
  • За облекло – £200
  • За транспорт – £200
  • За наем – £700
  • За комунални сметки – £200
  • За телефон и интернет – £50
  • За лична грижа и здраве – £150
  • Кансъл такса – £100

За двойка с две деца, необходимият доход нараства до £50 000​​. Увеличението на разходите за живот може да се отдаде отчасти на темпа на инфлация през последните години.

Приблизителните месечни разходи за четиричленно семейство са около £4000, докато прогнозните месечни разходи за сам човек са приблизително £2150. В сравнение с други страни животът в Обединеното кралство е по-скъп, отколкото в 65% от страните в Западна Европа и по-скъп, отколкото в 80% от страните в световен мащаб.

Правителството на Обединеното кралство признава за натиска, който разходите за живот оказват върху домакинствата, особено върху тези, които получават помощи, зависими от доходите. В отговор повече от 8 милиона домакинства са планирани да получат допълнителни плащания за разходите за живот, общо до £900 през финансовата 2023-24 г. Освен това около 6 млн. души получават един или друг вид социална помощ от държавата.

За сравнение, четиричленно семейство в Обединеното кралство без наем има приблизителни месечни разходи от £2590, което е по-ниско от средните разходи в Съединените щати с около 18,5%. По същия начин наемът в Обединеното кралство е средно с 38% по-нисък от този в Съединените щати. Тези данни показват, че докато в Обединеното кралство се наблюдава значително покачване на разходите за живот, има и области, където разходите са сравнително по-ниски, отколкото в други страни с високи доходи, което е известно финансово предимство в специфични категории разходи. Разбира се разходите в UK са много по-високи от тези в много други страни и 2.5 пъти по-големи от България. Вижте сравнението ТУК.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button