БОЛНИЧНИТЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО (SSP)

Болнични в Обединеното Кралство

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

Тук има два типа изплащане на болничните: Statutory Sick Pay (законов, държавен, възстановява се на работодателя от държавата) и Occupational Scheme (схема за допълнително изплащане на болничните от работодателя над постановения от закона минимум), ако предлага такава схема.

Вашият работодател Ви дължи SSP (средно 109,40£/седмица при стандартен договор на пълен работен ден), ако отговаряте на условията. Ако имате повече от една работа, можете да получавате SSP от всеки работодател. SSP ви се дължи за дните, в които сте болни, когато обикновено бихте работили (или „квалификационни дни“). Ако отговаряте на условията, ще получите SSP за всичките си квалификационни дни, с изключение на първите 3. Те се наричат „дни на изчакване“. Първите дни на болничния се плащат само ако сте получавали SSP през последните 8 седмици и те са включвали 3-дневния период на изчакване.

II. ИМАТЕ ПРАВО НА SSP ПРИ УСЛОВИЕ, ЧЕ:

  • Сте класифицирани като служител на фирмата (на трудов или агентски договор) и сте свършили някаква работа за нея (тоест, дори да сте започнали наскоро и все още да не сте получили 8-седмично заплащане, все още можете да получите право на SSP, но трябва да се консултирате с работодателя си)
  • Сте болни поне 4 дни подред (включително неработни дни)
  • Ако сте болни повече от 7 дни (вкл. неработни), ще имате нужда от болничен лист (Fit Note, Sick Note) на хартиен или дигитален носител, който може да ви бъде издаден от GP-то Ви (личния Ви лекар) или от лекуващия Ви лекар специалист.
  • Средният ви седмичен доход е не по-малък от £123 към 2024 г.
  • Уведомите работодателя си, че сте болни, в срока, постановен от него, или в срок от 7 дни, ако работодателят не е постановил такъв.

III. НЯМАТЕ ПРАВО НА SSP дори ако отговаряте на горните условия, в случай, че:

  • Сте получили максималното годишно количество SSP (28 седмици)
  • В момента получавате майчинство.

Ако отговаряте на условията за SSP, вашият работодател трябва да ви изпрати за попълване формуляр SSP1 в рамките на 7 дни, след като го уведомите, че сте болни. За да изискате да Ви го изпрати попълнете заявлението ТУК и му го предоставете.

IV. КАК СЕ ИЗПЛАЩАТ SSP

SSP се изплащат от вашия работодател по същия начин като нормалните ви заплати, например седмично или месечно (след приспадане на данъци и осигуровки). Ако смятате, че получавате по-малко от законовия минимум SSP, говорете с вашия работодател.

Ако имате нужда от съдействие може да се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В UK

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button