ОТНЕМАНЕ НА ДЕТЕ ОТ ОБЩИНАТА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Отнемане на дете от родител

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

В България ролята на Общината и нейната администрация се свежда до определени услуги, които ние гражданите търсим или от които имаме нужда, докато във Великобритания Общината следи как протича животът на гражданите на нейната територия, най-вече на децата.

Право на Общината е да се намесва в отношенията родители – деца и когато сметне, че правата на децата са нарушени, служителите имат законово право да ги отнемат и да ги дадат на приемно семейство.

Тези приемни родители се наричат foster care. Те получават заплащане от Общината за грижите, които полагат за повереното им дете.

Когато Общината установи, че биологичните родители не се грижат достатъчно добре за своите деца или ги тиранизират, те подават молба до съда, който се запознава с всеки един отделен случай и ако реши, че Общината има право, съдът издава т.нар. Care order – съдебна заповед.

Care order може да бъде поискана от Социалните служби. Съдът има право да определи в кое семейство да бъде оставено детето за временни грижи и други подробности, свързани с отделните случаи.

Ако едно дете се намира под полицейска закрила, тогава не е необходимо съдът да издава Care order за срок от 72 часа. След като този законов срок изтече, Социалните служби трябва да се намесят.

II. СЛУЧАИ В КОИТО СЕ ИЗДАВА CARE ORDER

  1. Ако детето е било тиранизирано, малтретирано, пострадало или съществува сериозна опасност да пострада от своите родители.
  2. Когато се окаже, че родителите не полагат необходимите грижи за своите деца, т.е. не са разумни родители.
  3. Ако родителите не са в състояние да контролират своето дете – най-често това се случва в годините на пубертета, когато много младежи се забъркват в различни противообществени прояви и стават „клиенти“ на полицията.

От 2005 г. е в сила „Adoption and Children Act 2002“. Според него, Социалните служби могат да се погрижат за едно дете не само, когато то е било пряко малтретирано от неговите родители, но и когато то е станало свидетел как родителите бият негов брат / сестра или единият родител тиранизира другия.

При искане на Care order, съдът излиза първоначално с една междинна заповед, с която детето попада под закрилата на закона, но все още всички факти и обстоятелства не са напълно изяснени.

Междинната заповед действа за срок до 8 седмици. Нейното действие може да бъде удължено до 7 или 8 месеца.

Прието е детето да бъде защитавано в съда от guardian – специален представител, който работи със Социалните служби. Care order може да бъде издавана за деца до 18-годишна възраст.

ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ПРИ ОТНЕМАНЕ НА ДЕТЕ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В UK.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button