fbpx

ВИДОВЕ CSCS КАРТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО

Видове CSCS карти

Има различни Видове CSCS карти, които се отнасят за различни позиции или квалификации. Най-често се стартира от зелена карта за общи работници като може да се достигне до черна карта за мениджъри.

I. ЗЕЛЕНА КАРТА (ОБЩ РАБОТНИК НА СТРОИТЕЛЕН ОБЕКТ – LABOURER)

Това е най-често срещаната карта. Дава ни достъп до строителни обекти и показва, че имаме основни познания на общ работник.  За да си извадим тази карта трябва да вземем тест за безопасност и околна среда на строителен обект и също така един от няколко различни курса, за пример ще дам Еднодневен курс за Безопасност в Строителството (Site Safety Plus Health and Safety Awareness Course)

II. СИНЯ КАРТА (КВАЛИФИЦИРАН РАБОТНИК – SKILLED WORKER, NVQ LEVEL 2)

Тези карти са специализирани към определен занаят като Кофражисти, Работа с Бетон, Дърводелци, Железари и др.

Тази карта се издава на хора завършили допълнително обучение по специалност равняваща се на NVQ2 или са приключили обучителен период като чирак към специалист. За да извадим такава карта трябва да преминем през тест за безопасност.

III. КАФЯВА КАРТА ЗА РЪКОВОДИТЕЛ (SUPERVISOR – NVQ LEVEL 4)

Този вид карта удостоверява, че имаме квалификация, отговаряща на NVQ4 и често е изискване ако искаме да сме на позиция на която ръководим хора (така наречените, черни шапки). За да извадим такава карта трябва да сме преминали Supervisor курс на ниво NVQ4, да сме имали NVQ3 и да сме покрили тест за безопасност. В този случай тестът за безопасност е по-дълъг като време и съдържа повече въпроси.

IV. ЧЕРНА КАРТА ЗА МЕНИДЖЪР НА ОБЕКТ (MANAGER – NVQ5+)

Тази карта често е строго задължителна за мениджър на обекта и удостоверява наличието на квалификация по висока от NVQ5. За да извадим този вид удостоверение ни е нужно да сме преминали през ниво 4 и да минем тест за безопасност, като в този случаи този тест съдържа повече въпроси в сравнение с други видове карти.

За записване за CSCS курсове може да се свържете с BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Scroll to top
Call Now Button