fbpx

ДЪРЖАВНА ПЕНСИЯ В UK

Държавна пенсия в Обединеното Кралство

I. КОГА МОГА ДА ЗАЯВЯ ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПЕНСИЯ

Към 2023 г. възрастта за държавна пенсия 67 години за мъже и 66 за жени. В този линк ще намерите калкулатор, с който да изчислите кога точно ще можете вие персонално да заявите State Pension: https://www.gov.uk/state-pension-age/y

II. КАКВИ ВИДОВЕ ДЪРЖАВНИ ПЕНСИИ ИМА

Новата държавна пенсия (в пълен размер: £168.60 на седмица) влезе в сила през 2016 г., като замени основната държавна пенсия, която съществуваше преди нея. Кой вид пенсия се прилага за вас зависи от това дали сте достигнали пенсионна възраст преди влизането в сила на новата държавна пенсия, или след нея. Ето кой вид ще получавате според датата ви на раждане и пола ви:

1. Жени родени преди 6 април 1953: Basic State Pension. Родени след 5 април 1953: New State Pension

2. Мъже родени преди 6 април 1951: Basic State Pension. Родени след 5 април 1951: New State Pension

III. ВАШАТА ДЪРЖАВНА ПЕНСИЯ В UK, АКО СТЕ ЖИВЕЛИ ИЛИ РАБОТИЛИ В ЧУЖБИНА

След 30.06.2021 г. (Brexit) за да получите британска пенсия e необходимо е да имате поне 10 г. осигурителен стаж (т.нар. „квалификационни години“). Под валификационни години се разбират годините, през които сте си плащали вноски за National Insurance в UK. РАЗМЕРЪТ на пенсията, която ще получавате от UK, зависи ИЗЦЯЛО от вноските ви за National Insurance в UK. Всяка осигурителна година в обединеното кралство добавя £5.29 към вашата седмична пенсия. Необходимо е да сте се осигурявали 35 години за да вземете пълния размер на британската държавна пенсия, която към 2023 г. е £168.60 седмично.

Ако сте живели или работили в друга държава в миналото, можете да имате право на пенсия от съответната държава ПЛЮС държавна пенсия от UK. Размера на пенсията в България например ще зависи от осигурителния ви стаж и възнагражденията Ви и от конкретните правила към момента на навършването на пенсионна възраст.

За заявяване на британска държавна пенсия се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Scroll to top
Call Now Button