ДЪРЖАВНА ПЕНСИЯ В UK

Държавна пенсия в Обединеното Кралство

I. КОГА МОГА ДА ЗАЯВЯ ПОЛУЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА ПЕНСИЯ

Към 2024 г. възрастта за държавна пенсия в Обединеното Кралство е 67 години за мъже и 66 за жени. В този линк ще намерите калкулатор, с който да изчислите кога точно ще можете вие персонално да заявите State Pension: https://www.gov.uk/state-pension-age/y

II. КАКВИ ВИДОВЕ ДЪРЖАВНИ ПЕНСИИ ИМА

Новата държавна пенсия (за пенсиониралите се през 2024 г. при пълен стаж от 35 г. и минимално дължими и платени осигуровки е £221.20 на седмица) влезе в сила през 2016 г., като замени основната държавна пенсия, която съществуваше преди нея. На такава имат право и българските граждани, които са пребивавали в UK на законово основание и осигурявали поне 10 г. Кой вид пенсия се прилага за вас зависи от това дали сте достигнали пенсионна възраст преди влизането в сила на новата държавна пенсия, или след нея. Ето кой вид ще получавате според датата ви на раждане и пола ви:

1. Жени родени преди 6 април 1953: Basic State Pension. Родени след 5 април 1953: New State Pension

2. Мъже родени преди 6 април 1951: Basic State Pension. Родени след 5 април 1951: New State Pension

III. ВАШАТА ДЪРЖАВНА ПЕНСИЯ В UK, АКО СТЕ ЖИВЕЛИ ИЛИ РАБОТИЛИ В ЧУЖБИНА

След 30.06.2021 г. (Brexit) за да получите британска пенсия като европейски граждани e необходимо да имате поне 10 г. осигурителен стаж (т.нар. „квалификационни години“) в UK. Под квалификационни години се разбират годините, през които сте си плащали вноски за National Insurance в UK. РАЗМЕРЪТ на пенсията, която ще получавате от UK, зависи ИЗЦЯЛО от вноските ви за National Insurance в UK и времето, което сте ги плащали. Всяка осигурителна година в обединеното кралство добавя £5.29 към вашата седмична пенсия. Необходимо е да сте се осигурявали 35 години за да вземете пълния размер на британската държавна пенсия, която към 2024 г. е £221.20 седмично. Разбира се тази сума се индексира всяка година с размера на инфлацията и ако се пенсионирате през 2030 г. например ще е значително по висока. Независимо от индексацията на размера на държавната пенсия се получава не много висок за британския стандард доход, но за британските пенсионери има възможност за т.нар. помощ за пенсионери (pension credit), което прави дохода им приемлив и за живот в UK.

Също така може да видите на базата на осигуровките Ви към даден момент какво се очаква да вземете като пенсия при навършването на възрастта за пенсия във вашия правителсвен акаунт (Government Gateway). Може да достъпите и от ТУК. Ще видите нещо такова, разбира се с вашите изчисления:

Ако сте живели или работили в друга държава в миналото, можете да имате право на пенсия от съответната държава ПЛЮС държавна пенсия от UK. Много е важно да се знае обаче, че не може да ползвате стажа си в Обединеното кралство за пенсия и на двете места. Трябва да изберете, дали да го оставите за британска пенсия ИЛИ да искате да Ви бъде признат за българска пенсия. Размера на пенсията в България ще зависи от общия Ви осигурителен стаж и размера на възнагражденията Ви и от конкретните правила към момента на навършването на пенсионна възраст.

За заявяване на британска държавна пенсия се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button