ОБРАЗОВАТЕЛНА СИСТЕМА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Образователна система на Обединеното Кралство

I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

За да запишете децата си в безплатни държавни училища финансирани от правителството е необходимо Вие и съответно те да имат статут за уседналост. Разбира се, има и много частни училища, но там кандидатстването и системата са строго индивидуални и затова няма да ги обсъждаме в днешната статия. За да запишете детето/децата в дадено училище, то трябва да се съобразите с правилата и системата за кандидатстване определени от Кодекса за приемане в дадено училище в страната. Като граждани на ЕС, които имат статут за уседналост вие и вашето дете автоматично имате право на безплатно държавно обучение до 16 годишна възраст + допълнителни 2 години в колеж по желание до навършване на 18 годишна възраст. Ако не запишете детето си на училище или не им осигурите домашна форма на обучение съобразена с изискванията в Обединеното Кралство, рискувате да бъдете потърсени от социални работници, да получите солени глоби и вашите родителски права да бъдат поставени под въпрос.

II. ЕТАПИ

Образователната система в Обединеното кралство е разделена на четири основни части: основно образование, средно образование, по-нататъшно образование и висше образование. Децата в Обединеното кралство трябва законно да посещават основно и средно образование, което започва на възраст от около 5 години до навършване на 16 годишна възраст.

Четирите “ключови етапи” (key stages) са:

  • Ключов етап 1: от 5 до 7 години
  • Ключов етап 2: от 7 до 11 години
  • Ключов етап 3: от 11 до 14 години
  • Ключов етап 4: От 14 до 16 години

Ключовите етапи по години

ГОДИНИЕТАПКЛЮЧОВ ЕТАПНАЧИН НА ОЦЕНЯВАНЕ
3 – 4 г. ——–Early years (Ранни години)Незадължително посещение
4 – 5 г.Предучилищен (Reception)Early years (Ранни години)Teacher assessments (Оценяване от учителя). Също така има и избирателно оценяване в началото на годината, което е по желание.
5 – 6 г. Първа годинаKS1 (КЛЮЧОВ ЕТАП 1)Phonics screening check – елементарен тест за оценяване на уменията на вашето дете да чете, разбира и да различва думи в началото на годината. Проверката представлява кратка и проста оценка на звуковото декодиране и се състои от списък от 40 думи, половината от които са реални думи и половината нереални думи, които децата трябва да прочетат на учителя.
6 – 7 г.Втора годинаKS1 (КЛЮЧОВ ЕТАП 1)National tests and teacher assessments in English, maths and science (Държавни изпити и училищни оценявания по Английски, математика и науки)
7 – 8 г. Трета годинаKS2 (Ключов етап 2)
8 – 9 г. Четвърта годинаKS2 (Ключов етап 2)
9 – 10 г. Пета годинаKS2 (Ключов етап 2)
10 – 11 г. Шеста годинаKS2 (Ключов етап 2)National tests and teacher assessments in English and maths, and teacher assessments in science (Държавни изпити и училищни оценявания по Английски, математика и науки)
11 – 12 г. Седма годинаKS3 (Ключов етап 3)
12 – 13 г. Осма годинаKS3 (Ключов етап 3)
13 – 14 г. Девета годинаKS3 (Ключов етап 3)
14 – 15 г. Десета годинаKS4 (Ключов етап 4)Some children take GCSEs (Някои деца взимат GCSE изпити)
15 – 16 г. Единадесета годинаKS4 (Ключов етап 4)Most children take GCSEs or other national qualifications (Повечето деца взимат GCSE изпити и други квалификации)

В края на всеки ключов етап учителя оценява индивидуално всяко едно дете и подготвя подробен репорт който разглежда представянето му като цяло. Освен в края на всеки ключов етап, в края на всяка учебна година учителя пише и ви представя репорт свързан с представянето на детето ви през изминалата година.

Обикновено ключови етапи 1 и 2 включват така нареченото начално образование и се провеждат в началното училище (primary school), а на 11-годишна възраст учениците се местят в средното училище (secondary school) и завършват ключови етапи 3 и 4.
Учениците се оценяват в края на всеки ключов етап. Макар че всеки ключов етап е важен, най-важния етап е може би този с оценките които ще изкарат на 16-годишна възраст, когато всички ученици трябва да държат държавни изпити за средно образование (GCSE). След като студентите завършат своите GCSE, те имат избор да продължат образованието си в колеж и след това да завършат висше образование или да завършат училище и да си намерят работа.

1. Начално образование (Primary school)
Началното образование започва в Обединеното кралство на 5-годишна възраст и продължава до 11-годишна възраст, включвайки ключови етапи едно и две по образователната система в Обединеното кралство.

2. Средно образование (Secondary school)
От 11 до 16-годишна възраст студентите учат в средното училище, преминават през ключови етапи 3 и 4 и започват да се насочват към GCSE предмети и да подготвяне за бъдещите изпити. Началното и средното образование е задължително в Обединеното кралство; След 16-годишна възраст образованието е незадължително.

Какво е The General Certificate of Secondary Education (GCSE)  – това е еквивалента на Диплома за средно образование и се състои от изпити , които се взимат на възраст между 15-16 години след две години обучение и подготовка в училище. Някои ученици могат да вземат изпитите си рано, ако учителите смятат че са готови. Повечето студенти, които взимат своите GCSE, учат между 5 и 12 предмета в рамките на 2 години, като от тях трябва да изберат минимум 5 и да държат изпити върху тях. Всички ученици трябва да учат задължително английски , математика и науки като не е задължително да държат изпити по тези предмети. Повечето училища изискват всеки ученик да мине 5 или повече GCSE изпити с оценка C или по-висока, преди да могат да преминат към обучение за А Levels. Някои училища трябва да вземат IT и RE изпити като част от GCSE.

3. Допълнително образование
След като учениците завършат средното си образование, има възможност да продължат своето образование, за да придобият нива на А Levels, GNVQ, BTEC или други подобни които са нужни квалификации за да могат да продължат образованието си в Университет. Учениците от Обединеното кралство, които планират да отидат в университет, трябва да завършат допълнително обучение и да вземат допълнителни изпити.

Kакво са A Levels? A Levels са традиционните квалификации, които се предлагат от училищата и колежите за ученици на възраст между 16 и 19 години.
A Levels идват след като сте взели GCSEs. Те обикновено се съсредоточават върху академични предмети, в сравнение с  професионалните квалификации  като BTECs и NVQs, които са по-практични и се фокусират върху други сфери.
Има повече от 40 различни предмета на ниво А от които може да избирате – някои от тях са предмети, които сте изучавали в GCSE, а други може да са нови. А Levels са много високо ценени от работодателите и университетите, така че да могат да отворят много врати за по-нататъшно обучение и кариера.

Студентите избират кои теми от ниво А искат да учат, като приема разбира се зависи от вашите GCSE оценки. Обикновено се нуждаете от най-малко пет GCSEs (A* – C), за да можете да учите A Levels. Понякога имате нужда от B или по – висока оценка в GCSE по предмета, който искате да изучавате на ниво A. Оценяването варира при различните колежи.
Обикновено изучавате три или повече A Levels в продължение на две години и сте оценявани чрез поредица от изпити.

4. Висше образование
Вероятно най – важния етап в образованието на всеки човек. Много чуждестранни студенти завършват своето средно образование в своята страна и след това кандидатстват с оценките си от дипломата приравнени по тукашни стандарти. За да могат да влязат в университет, деца завършили своето образование в Обединеното Кралство трябва да преминат през изпити за А Levels (или еквивалентна квалификация).

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button