fbpx

НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

РЕГИСТРИРАНЕ КАТО РАБОТОДАТЕЛ И НА ФИРМЕНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ Когато наемате нов служител, първо трябва да се регистрирате като работодател в данъчната служба (HMRC) до 4 седмици преди първото плащане на служителя. Ако управлявате еднолично дружество с ограничена отговорност (LTD), трябва да се регистрирате като работодател и служител едновременно. Създайте потребителски акаунт на правителствения уеб сайта. Генерирайте референцията на PAYE и Accounts […]

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

В Обединеното Кралство данъчната година е от 6 април на дадената до 5 април на следващата година. Възможно е да сте платили повече данъци за съответната данъчна година ако са Ви удържали данък върху дохода (income tax), но в края на данъчната година се окаже, че имате доход под необлагаемия минимум от £12 570 за […]

ИЗБОР НА СЧЕТОВОДНА УСЛУГА В UK?

На кого ще поверите счетоводството си е вавно решение и специалистът, към когото ще се обърнете, би трябвало да притежава необходимата квалификация и опит. Ето как да направите избор: 1. Проверете дали лицето има законово право да ви представлява – в Обединеното Кралство законът гласи, че за да има право един специалист да извършва счетоводни […]

ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ В UK

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ Плащаме осигурителни вноски, за да имаме право на определени бенефити и държавна пенсия. Длъжни сте да плащате, ако сте навършили 16 години и сте: 1. Назначени на трудов договор и печелите над £166 седмично; 2. Самонаето лице с годишна печалба над £6.365. Размерът на осигурителните ви вноски зависи от […]

ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ПО CIS В СТРОИТЕЛСТВОТО

I. ТРЯБВА ЛИ ДА НАПРАВЯ CIS TAX RETURN? Ако сте самонаети (Self-Employed) и също така сте регистрирани в Construction Industry Scheme (CIS) вие трябва приключите годинта. Обикновенно HMRC ще ви уведоми като ви изпрати писмо, че трябва да го направите. II. КАК ДА ПРИКЛЮЧИМ ГОДИНАТА И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ? Първо, ще трябва да се […]

КАК ДА НАМАЛИТЕ ДАНЪЦИТЕ СИ КАТО SELF-EMPLOYED

Законът в Обединеното Кралство позволява редица начини да намалите данъците си ако сте sole trader (self-employed) или директор на лимитед компания: 1. Sole traders, които печелят по-малко от £6,365 годишно са освободени от class 2 national insurance – препоръчително е дори да сте освободени, да си плащате доброволни вноски, за да имате право на пенсия […]

КАК ДА НАМАЛИТЕ ДАНЪЦИ НА LIMITED COMPANY

Ето и начините да намалите данъците на лимитед компаниите: 1. Вашата Limited Company си изплащате комбинация от заплата и дивиденти – дивидентите се облагат със значително по-нисък данък. 2. Можете да намалите работодателските си national insurance payments за даден служител – като го направите партньор във вашата фирма 3. Някои разходи за служители, които са […]

Scroll to top
Call Now Button