fbpx

ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ В UK

I. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОДАВАМ ДЕКЛАРАЦИЯ Трябва при следните условия: – Ако имате регистрация като self-employed – Сте директор на компания – имате доход от отдаване на имот под наем на стойност повече от £2,500 – доходът ви от спестявания или инвестиции е бил £10,000 или повече – сте получили повече от £2,500 необлагаем доход, […]

ЗА ВРЪЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Данъци могат да връщат само наети лица (на трудов или агентски договор). Самонаетите лица (т.нар. self-employed) не връщат данъци, защото те плащат данък върху дохода си, когато подават годишната си данъчна декларация ако той е над £12 570. Първото условие, за да имате право да върнете данък е да сте изкарали за дадена данъчна година […]

ВРЪЩАНЕТО НА СОЦИАЛНИТЕ ОСИГУРОВКИ (NIC) В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

I. ЗА ОСИГУРОВКИТЕ КЪМ ДЪРЖАВАТА (Това са NIC – правени на база вашия национален осигурителен номер – NINo) Като осигурявани лица в Обединеното Кралство (като наети и самонаети) Вие плащате освен данъци и здравни и социални осигуровки – NIC (National insurance contribution). С тази цел кандидатствате за национален осигурителен номер (NINo). Тези осигуровки вие плащате […]

ОБЖАЛВАНЕ НА ГЛОБИ ЗА ЗАКЪСНЕНИЕ НА ДАНЪЧНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ

Крайния срок за подаване на данъчна декларация на хартия e до 31.10.2021, a онлайн до 31.01.2022. За един ден закъснение – глобата е £100, за всеки следващ ден след третия месец след крайния срок за подаване забава е по £10 , или за 3 месеца глобата става 100 + 90 × 10 лири = £1000. Това, което Ви […]

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА LTD – KОМПАНИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Всички Limited Companies (LTD) трябва да подават навреме счетоводните отчети (Accounts) и декларацията за актуално състояние (Annual return) на компанията навреме, дори и компанията да няма дейност. За неподаване или укриване на информация за дейността на компанията директорите или назначените от тях лица носят криминална отговорност или заплаха от дисквалификация да изпълняват […]

НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

РЕГИСТРИРАНЕ КАТО РАБОТОДАТЕЛ И НА ФИРМЕНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ Когато наемате нов служител, първо трябва да се регистрирате като работодател в данъчната служба (HMRC) до 4 седмици преди първото плащане на служителя. Ако управлявате еднолично дружество с ограничена отговорност (LTD), трябва да се регистрирате като работодател и служител едновременно. Създайте потребителски акаунт на правителствения уеб сайта. Генерирайте референцията на PAYE и Accounts […]

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НАДПЛАТЕНИ ДАНЪЦИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

В Обединеното Кралство данъчната година е от 6 април на дадената до 5 април на следващата година. Възможно е да сте платили повече данъци за съответната данъчна година ако са Ви удържали данък върху дохода (income tax), но в края на данъчната година се окаже, че имате доход под необлагаемия минимум от £12 570 за […]

Scroll to top
Call Now Button