КАК ДА ЗАЩИТИМ ТРУДОВИТЕ СИ ПРАВА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Защита на трудовите права на работниците в Англия

В ситуация, когато вашият работодател отказва да ви изплати заплатите, които сте си заработили сте в пълното си право да го дадете под съд.
За да го направите обаче трябва да следвате и спазвате процедурите.

I. МОЛБА ДО РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА

Като за начало подайте молба до него, като го молите да ви изплати дължимото в срок от 28 дни. Ако молбата ви не бъде удовлетворена в дадения срок потърсете правата си по законов ред. Направете си копие на молбата, защото тя може да се използва за доказателство в съда.

Нужно е да изготвите списък с приятели, които са запознати с проблема, че вашия работодател не ви изплаща заплатите, защото те ще бъдат привикани като свидетели по делото, ако се образува такова.

Ако вие спечелите делото ще ви бъдат изплатени заплатите, хонорарите и надниците, които ви се полагат, а също така и в някои случаи загубите по договорените възнаграждения.

В съда вие ще трябва да представите писмени доказателства, които могат да бъдат:

  • Копие от трудовия ви договор;
  • Последният фиш от получената работна заплата;
  • Документ, който показва колко изработени часа имате;
  • Кореспонденция с работодателя за изплащането на заплатите ви;
  • Копие от молбата ви до него за изплащане на дължимата сума;
  • Документи, на които е показана каква сума ви дължи.

II. КЪМ КОГО МОЖЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

За помощ се обърнете към адвокат или Агенцията по събиране на дългове (Debt Collecting Agency), а ако не можете да си позволите се обърнете към Бюрото за безплатни граждански съвети (Citizens Advice). При избор да се обърнете към Aгенциите по събиране на дълговете имайте в предвид, че те сами изпращат предупреждение на работодателя ви да ви изплати дължимата сума в определен срок.

Ако той не спази договореният срок и не изплати задълженията си към вас те подготвят необходимите документи и завеждат дело срещу него. За използването на услугите им ще трябва да заплатите такса около 10-20 процента от сумата, която ще ви бъде изплатена накрая.Също така ще трябва да заплатите съдебните такси и такса за обработване на документите ви.

Вие може да добавите тези суми към дължимата от работодателя ви (разноски по делото) и ако спечелите той ще трябва да ви изплати и тези пари. При използване на услугите на Бюрото по граждански съвети всичко ще ви бъде безплатно и в съда може да ви представлява лице от тази агенция.

Ако решите да наемате адвокат ще трябва да заплатите хонорара му.

Преди да заведете такова дело внимателно разгледайте документите, които притежавате и преценете риска който поемате. Има случай когато взимането за дължимото от работодателя е доста трудно достижима задача, поради факта, че той не разполага с пари в банковите си сметки и не притежава движимо и недвижимо имущество.

ЗА СЪДЕЙСТВИЕ ЗА УРЕЖДАНЕ НА ОТНОШЕНИЯТА СИ С РАБОТОДАТЕЛ СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В UK.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button