fbpx

ЗАГУБЕНИ ИЛИ ОТКРАДНАТИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

В посолството на Република България се съхраняват временно документите за самоличност на български граждани, които са били изгубени или откраднати и в последствие, появили се. Една част от може да са намерени случайно и препратени по пощата в посолството. Службите за намерени вещи на автобусните линии и метрото също препращат до посолството намерени или подхвърлени документи. Съществуват […]

ЗА БРИТАНСКОТО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОУПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

I. ЗАМЯНА НА БЪЛГАРСКА С БРИТАНСКА КНИЖКА Необходимо е Следното: Формуляр D1 (за моторни превозни средства от категория А и Б) Форма D2 (за категория C, D, E автобус, камион и др.) Формуляр за медицинска помощ D4 (Този формуляр ви е необходим само ако сменяте вашите шофьорски книжки, камиони и т.н. категория C, D, E, […]

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БОЛЕСТ (SSP) В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

В случай на заболяване, вашият работодател е длъжен да осигури отпуск по болест и обезщетение за болест до максимум 28 седмици за данъчна година, при условие че отговаряте на критериите за право на обезщетение за болест. Първите 7 дни на болестта трябва да бъдат самостоятелно сертифицирани (не се изисква медицинско удостоверение), което се нарича Self Certification. Обикновено работодателите […]

ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Можете да получите развод в Англия, ако сте женени в Англия или Уелс. Също така сте женен за най-малко 1 година и ако връзката ви за постоянно се е разпаднала. Ако сте се оженили в България, трябва да отидете в България, за да се разведете. Няма нужда да присъствате в съда, ако решите, че кандидатствате за развод по взаимно съгласие, но […]

СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Имате право да сключвате брак (get married) във Великобритания, ако сте над 16 години. Ако вие или вашият партньор е Българин без статут или е лице извън ЕИП – тогава трябва да има разрешение за пребиваване или валидна виза, за да е family of a settled person (семейство на установен човек) или има разрешително за семейно разрешение в EEA. Първо трябва да […]

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

В Обединеното кралство някои работни места ще изискват от вас да проверят криминалното ви досие, което се нарича проверка на DBS (Disclosure and Barring Services) и/или ако сте живели в България да покажете свидетелство за съдимост, преди да можете да започнете работа. Такива работни места включват задължително работа с деца или възрастни хора както и […]

ЗЪБОЛЕКАР В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Въпреки че повечето основни здравни грижи са безплатни в Обединеното Кралство, вие трябва да доплатите за разходите си за стоматологични грижи. I. ЦЕНОВА ЛИСТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНА СЛУЖБА. 1. Консултации и непълно третиране – напр. Рентгенови лъчи, мащаб и лак и планиране на по-нататъшно лечение.  £ 21,602. Общо лечение – включва леки лечения и допълнително лечение, например: пломба, екстракции […]

Scroll to top
Call Now Button