ВРЪЩАНЕ НА ДАНЪЦИ ПО CIS В СТРОИТЕЛСТВОТО

Данъци за самонаети в Строителството

I. ТРЯБВА ЛИ ДА НАПРАВЯ CIS TAX RETURN?

Ако сте самонаети (Self-Employed) и също така сте регистрирани в Construction Industry Scheme (CIS) вие трябва приключите годинта. Обикновенно HMRC ще ви уведоми като ви изпрати писмо, че трябва да го направите.

II. КАК ДА ПРИКЛЮЧИМ ГОДИНАТА И КАКВО ТРЯБВА ДА НАПРАВИМ?

Първо, ще трябва да се регистрирате за Self Assessment. Ако не можете да се справите сами, ние препоръчваме да направите това тук.

III. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ДА ПОДГОТВЯ ЗА ДА ПРИКЛЮЧА ДАНЪЧНАТА ГОДИНА

За да си приключите годината в Обединеното Кралство, ще трябва да имате вашият UTR. Това е уникален номер който се състой от 10 цифри, по този начин HMRC ви идентифицира като самонает. Също така ще трябва да подготвите следното:

1. Приходи– трябва да подготвите всичките си доходи през данъчната година.

2. Разходи – трябва да сумирате всичките си бруто доходи. Също така ще трябва да декларирате ако имате някакви доходи от наем. Имате възможност да опишете голяма част от вашите разходи които са директно свързани с дейността която изъвършвате.

Ако сте работили през годината като събконтрактор най-вероятно ще имате CIS данъци от които една част ще може да си върнете обратно. Ще трябва да калкулирате всички CIS данъци които са ви били приспаднати от вашите контрактори и ще трябва да бъдат описани в данъчната декларация.

За повече информация се обърнете към BG СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button