ТРУДОВИ ПРАВА В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

worker rights uk

I. МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА

Настоящата минимална заплата (minimum wage) в Обединеното кралство (април 2023 г.) е:

 • Над 23 години: £10,42 на час
 • 21-22 години: £9.50 на час
 • 18-20 години: £8,50 на час
 • Лица на възраст под 18: £6,50 на час

Вашият ден на плащане (payday) може да бъде всяка седмица, на всеки 2 седмици, на всеки 4 седмици или месечно.

Вашият работодател е задължен да ви издаде:

 • платежно нареждане (payslip) за всяко плащане, което е направено.
 • в края на данъчната година (5 април), отчет за приходите и удръжките, наречено  P60,
 • в края на трудовия Ви стаж при него, отчет за приходите и намаленията до момента, наречено  P45.

II. ТРУДОВ ДОГОВОР

Вашият работодател трябва да ви даде условията на заетост, когато започнете работата си. Това е описание на вашите Права и отговорности и трябва да посочва:

 • Вашите задължения
 • Вашите условия за работа като например име на фирмата, име на служител, длъжност и описание, начална дата, заплати, дни на заплащане, работно време и извънреден труд, годишен отпуск, работно място, крайна дата на договора (ако е временен), държавни и частни пенсионни вноски.
 • Процедурата на компанията, ако желаете да подадете жалба (file a grievance)
 • Дисциплинарна процедура на дружеството (disciplinary procedure)

Както служителят и работодателят трябва да спазват условията на договора, докато той завърши. 

Работно време

Вашето работно време трябва да бъде посочен в Общите условия за работа. Работодателя не трябва да ви кара да работите повече от 48 часа на седмица, освен ако не се съгласите с това писмено.

Имате право на 20-минутна почивка след 6 часа работа (обикновено неплатена)
Трябва да имате 11 часа почивка между два работни дни.
Имате право да си почивате 24 часа на седмица или 48 часа непрекъсната почивка на всеки две седмици.

Ако работите нощна смяна (night shift), включваща 3 часа в рамките на полунощ до 5, не може да работи повече от 8 часа по време на период 24 часа. При нощна смяна средната продължителност на работното време не трябва да бъде повече от 7 часа /нощ през период от 17 седмици.

III. ГОДИШЕН ВАКАНЦИОНЕН ОТПУСК (STATUTORY LEAVE)

Всички работодатели са задължени да осигуряват платен отпуск за своите служители (Holiday / Statutory Leave / Annual leave), включително посредническите агенции за назначаване на персонал.

Служителите на пълен работен ден имат право на 5, 6 седмици платена ваканция, която е 28 дни годишно. Служителите на непълно работно време имат право на пропорционална платен отпуск всяка година.

Примерно изчисление: броят на отработените часове x 12.07 : 100 : 8 = брой дни на платената ваканция. (Но максимум 28 дни). Размерът на вашето ваканционно заплащане се изчислява като средната стойност от предходните 12 седмици от вашите заплати.

Официалните празници (Bank holidays) могат да бъдат включени като част от годишния си отпуск, но те обикновено не се считат за платен отпуск. Това ще зависи от работодателя.

Вашият работодател може да реши кога и колко почивка можете да вземете едновременно. Препоръчително е да научите от работодателя от кога предварително трябва да заявите /резервирате ваканционния си отпуск, тъй като това може да варира значително.

IV. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БОЛЕСТ (STATUTORY SICK PAY – SSP)

В случай на заболяване, вашият работодател е длъжен да осигури отпуск по болест и обезщетение за болест до максимум 28 седмици за данъчна година, при условие че като служител отговаряте на критериите за право на обезщетение за болест.

първите 7 дни на болестта трябва да бъде самостоятелно сертифициран (не се изисква медицинско удостоверение), което се нарича Self Certification. Някои работодатели имат собствена версия на формуляра за самооценка, в противен случай можете да го изтеглите от правителствения уебсайт: Self Certificate
След 7 дни трябва да бъде представена лекарска бележка (doctor’s note) (Statement of fitness for work – Изявление за годност за работа) от Вашия лекар.

Ако Вашето заболяване се прояви по време на годишния отпуск (ваканция), можете да решите дали да вземете отпуск по болест за дните на заболяването си или вашите годишни отпуски (ваканционни) дни.

Ако вземете отпуск по болест, може да получите £96.35 (преди данъчно облагане) на всяка седмица със Statutory Sick Pay (SSP). Не се плаща за първите 3 дни отпуск по болест. Болничното възнаграждение се изплаща само за работни дни. За да се квалифицирате за SSP, трябва да са изпълнени следните условия:

 • Да бъдете класифициран като служител и работил за работодателя си
 • Да сте били болни поне 4 последователни дни (включително неработни дни)
 • Да изкарвате £120 паунда на седмица (преди данъци) от този работодател
 • За да подадете заявление за SSP, трябва да уведомите работодателя (писмено, ако се поиска) че сте болен възможно най-скоро или 7 дни ако няма краен срок.
 • Да не сте били в отпуск по болест повече от 28 седмици годишно.
 • Да представите самостоятелен Self Certificate до 7 дни отпуск по болест и бележка от лекар за повече от 7 дни отпуск по болест.

Ако не отговаряте на условията за болнично заплащане, SSP или ако вашият SSP е изтекъл, може да кандидатствате за поддръжка за SSPВашият работодател трябва да ви предостави формуляра, или да изтеглите формуляр SSP1.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button