БРИТАНСКАТА ПОЛИЦИЯ (LAW ENFORCEMENT)

централа на британската полиция лондон

Правоприлагането в Обединеното кралство е организирано отделно във всяка от правните системи на Обединеното кралство: Англия и Уелс, Северна Ирландия и Шотландия. Повечето от правоприлагане се извършва от полицейски служители, служещи в регионалните полицейски служби (известни като териториални полицейски сили) в рамките на всяка от гореспоменатите юрисдикции. Тези регионални служби се допълват от агенции в Обединеното кралство, като Националната агенция за борба с престъпността и националните специализирани звена на определени териториални полицейски сили, като например дирекцията за специализирани операции на столичната полиция.

На полицейските служители се предоставят определени правомощия, за да могат да изпълняват задълженията си. Основните им задължения са защита на живота и имуществото, опазване на мира и предотвратяване и разкриване на престъпления. В британския модел на полицейска дейност полицаите упражняват правомощията си да извършват полиция с имплицитното съгласие на обществеността. „Полиция със съгласие“ е фразата, използвана за описание на това. Той изразява, че легитимността на полицията в очите на обществото се основава на общ консенсус за подкрепа, който следва от прозрачността относно техните правомощия, тяхната почтеност при упражняването на тези правомощия и тяхната отчетност за това.

През 18-ти век правоприлагането и полицията са организирани от местни общности въз основа на пазачи и полицаи; правителството не е участвало пряко в полицията. Полицията на град Глазгоу, първата професионална полиция, е създадена след закон на парламента през 1800 г. Първата централно организирана полиция в света е създадена в Ирландия, тогава част от Обединеното кралство, след Закона за опазване на мира през 1814 г., за който до голяма степен е отговорен министър-председателя сър Робърт Пийл. От тук и традицията полицаите да са служители на обществото, а не на държавата. Общественият характер на полицията е видим от финансирането – макар правителството да отделя средства за полицията, полицията се финансира от общините. Друга обществена черта на полицията, е че Английските полицейски комисари, начало на полицейските служби в районите, се избират от жителите на района като Лондон и Манчестър са изключение и в тях полицейските комисари се назначават от кметовете. Приоритетите на английските полицейски служби по район се определят от ситуацията в района и нуждите на жителите му. Английските полицаи се отчитат не на началници в Лондон, а на жителите в районите. 

Британците търсят полицията за решаване на всякакви проблеми като полицията има правомощия да се намесва при конфликти. Във всеки район има Community Support Officers: това са граждани, които патрулират в кварталите в помощ на полицията. В Обединеното кралство всяко лице има ограничени правомощия за арест, ако види извършено престъпление: съгласно общото право в Шотландия, а в Англия и Уелс, ако престъплението подлежи на обвинение – те обикновено се наричат „правомощия на всеки човек“ наричан “граждански арест”. В Англия и Уелс по-голямата част от атестираните полицаи се ползват с пълни правомощия за арестуване и обиск, предоставени от “Закона за полицията и криминалните доказателства” от 1984 г. За целите на това законодателство „полицаи“ се дефинират като всички полицейски служители, независимо от ранга . Въпреки че полицейските служители имат широки правомощия, те все още са подчинени на същите закони като гражданите (с изключение на специфични изключения като носенето на огнестрелни оръжия и някои закони за движение по пътищата). Съществуват допълнителни законови ограничения, наложени на полицейските служители, като например забраните за стачни действия и участие в активна политика.

Във Великобритания жените полицаи са 28% от полицейските служители. Най-често жените полицаи са патрулиращи (а не в офис) и в екип с мъж полицай. Изследване показва, че с присъствието си жените полицаи дават спокойствие както на гражданите, така и на мъжете полицаи.

Ако нарушавате обществения ред английските полицаи мога да издадат акт, наречен ASBO (anti-social behavior order). За разлика от България,  няколко такива акта водят до наказателна отговорност. (Например, ако вдигате редовно шум през нощта, въпреки издадени полицейски актове, може да бъдете осъден.)

Британските полицаи не са въоръжени. (Въоръжени са само специални части, които при нужда могат да патрулират). Освен това използването на оръжие от полицията е забележително рядко в Обединеното кралство. Вместо оръжие британските полицаи ползват електическошокови устройства (tasers). През 2022 г. полицаите са използвали 11 хиляди пъти такива устройства.

Всички английски полицаи имат видео камери на униформите си (body cameras). Това означава, че взаимодействието между полицаи и граждани се заснема. Въвеждането на тези видео камери е довело до намаляване на жалбите срещу полицията с 90%.

Полицията се финансира както от централното правителство, така и от общините. Финансирането от централното правителство се изчислява въз основа на формула, базирана на няколко фактора за населението и социално-икономически фактори, които се използват за определяне на очакваните разходи за полицейско обслужване на района.

За фискалната 2022/23 г. бюджетът на местните полицейски комисари и комисари по престъпността, които да похарчат за полицията, е £13 милиарда, с допълнителни £1,7 милиарда, отпуснати за борба с тероризма и други специални програми.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button