fbpx

HMRC (ПРИХОДИ И МИТНИЦИ НА НЕЙНО ВЕЛИЧЕСТВО)

Приходите и митниците на Нейно Величество

Приходи и митници на Нейно Величество (HM Revenue and Customs или HMRC) е неминистерски отдел на правителството на Обединеното кралство, отговорен за събирането на данъци, плащането на някои форми на държавна подкрепа, администрирането на други регулаторни режими, включително национална минимална работна заплата и издаване на национални осигурителни номера.

HMRC е създаден чрез сливането на вътрешните приходи и митниците и акцизите на Нейно величество, което влезе в сила на 18 април 2005 г. Логото на отдела е короната на Свети Едуард, затворена в кръг.

Главния офис на HMRC

Scroll to top
Call Now Button