ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА LTD – KОМПАНИЯ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Подаване на декларация за актуално състояние

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Всички Limited Companies (LTD) трябва да подават навреме счетоводните отчети (Accounts) и декларацията за актуално състояние (Annual return) на компанията навреме, дори и компанията да няма дейност.

За неподаване или укриване на информация за дейността на компанията директорите или назначените от тях лица носят криминална отговорност или заплаха от дисквалификация да изпълняват такава длъжност. При неизпълнение на тези изисквания компанията се премахва от регистъра на компаниите в Companies house.

II.ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ

Документите за счетоводство на компанията трябва да бъдат предадени в специфично спрямо датата на основаване на компанията време. Първото счетоводство се предава до 21 месеца от основаването на компанията. Подаването на счетоводство към Companies house и HMRC става по електронен път, едновременно и към двете организации (за повече информация посетете www.companieshouse.gov.uk/accounts) 

Подаденото актуално състояние на компанията е моментна снимка на основната информация за компанията в определен момент- на кой адрес е компанията, кой/кои са директорите, кой/кои е/са собственика, действаща ли е в момента, има ли промяна в акциите и капитала, какъв е основния предмет на дейност. Такова актуално състояние (Annual returns) трябва да бъде подавано на всеки 12 месеца до 28 дена от всяка годишнина от основаването на компанията.

Спестете време и пари, подавайте счетоводството и актуалното състояние на вашата компания по електронен път, като ще получите електронна разписка за подаването на документите. За повече информация посетете www.companieshouse.gov.uk/arefiling

Всички документи за компанията се считат за доставени когато бъдат получени в Companies house, по електронен път, за което получавате известие по електронен път или получени като документи на хартиен носител, за което получаване Companies house ще ви информира с писмо на регистрирания адрес на компанията Ви.

Можете електронно да се регистрирате за eReminder Service,  с който ще получавате електронно известия за наближаващите дати за подаване на необходимата информация, както и други съобщения отнасящи се до дейността на лимитед компанията Ви.

Глоби за закъснения

  • Не повече от 1 месец – £150
  • Повече от 1 месец, но не повече от 3 месеца – £375
  • Повече от 3 месеца, но не повече от 6 месеца – £750
  • Повече от 6 месеца – £1500

При всички горепосочени случаи при изтичане на посочените срокове компанията се закрива.

За повече информация се обърнете към BG СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button