ПОДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ В UK

данъчна декларация в Англия

I. ТРЯБВА ЛИ ДА ПОДАВАМ ДЕКЛАРАЦИЯ
Трябва при следните условия:
– Ако имате регистрация като self-employed
– Сте директор на компания – имате доход от отдаване на имот под наем на стойност повече от £2,500
– доходът ви от спестявания или инвестиции е бил £10,000 или повече
– сте получили повече от £2,500 необлагаем доход, например от бакшиши или комисионни
– трябва да платите данък върху капиталовите печалби (Capital Gain Tax) от продажба на акции или втори дом- вашият доход или този на партньора ви е бил над £50,000 и получавате детски надбавки (Child Benefits)
– имате доходи от чужбина, върху които трябва да платите данък, или живеете в чужбина, но имате доходи в Обединеното кралство- облагаемият ви доход е над £100,000- сте попечител на тръст или регистрирана пенсионна схема
– сте получили P800 от HMRC, в който се казва, че не сте платили достатъчно данъци през изминалата година
Можете също така да попълните self assessment данъчна декларация, ако искате да правите доброволни вноски за национално осигуряване от клас 2. Това ще ви помогне да се класирате за обезщетения като държавната пенсия.Обикновено не е необходимо да попълвате Self Assessment данъчна декларация, ако сте служител, който плаща данъци чрез системата Pay As You Earn (PAYE). Това е така, освен ако не сте спечелили над £100,000 или в предходни години сте се регистрирали като self-employed и сте издали UTR номер, който все още не сте спрели/дерегистрирали.

II. КРАЙНИ СРОКОВЕ
Данъчните декларации се подават всяка счетоводна година. Счетоводната година започва на 06 април и приключва на 05 април. Сроковете за данъчната година 2022/2023 (от 6 април 2022 г. до 5 април 2023 г.) са следните:
– Трябва да се регистрирате за Self Assessment до 05 октомври 2023г., ако никога до сега не сте подавали декларация
– Да подадете декларацията си до 23:59 ч. на 31 октомври 2023 г., ако подавате данъчна декларация на хартиен носител
– Да подадете декларацията си до 23:59 ч. на 31 януари 2024 г., ако я подавате онлайн.
– Трябва да платите дължимия данък до 23:59 ч. на 31 януари 2024г.
Ако не спазите един или повече от тези срокове, ще ви бъде начислена наказателна такса (често £100 за неподадена декларация) и лихва върху дължимите данъци, в случай че не са били изплатени на време


III. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ МИ Е НЕОБХОДИМА
Преди да започнете да попълвате данъчната декларация, уверете се че имате следната информация:
– своят UTR номер- вашия National Insurance номер
– информация относно необлагаемите ви приходите, които сте получили от самостоятелна заетост (Self-Employment)
– записи на всички разходи, свързани със самостоятелна заетост (Self-Employment)
– P60 или други документи, показващи какъв е размерът на получените от вас доходи, върху които вече сте платили данък. (Пример: Доходи от Employment)- вноски за благотворителност или пенсии, за които може да се ползва данъчно облекчение

Ако разберете, че сте допуснали грешка, след като сте я подали, все още можете да направите промени до крайния срок за подаване на декларацията през следващата година. Това означава, че за данъчна декларация, която сте подали до 31 януари 2023 г., можете да правите промени до 31 януари 2024 г.

За попълване и подаване на данъчната декларация се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ UK.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button