ПЛАЩАНЕ НА ДОБРОВОЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ ЗА ПЕНСИЯ В UK

Доброволни осигурителни вноски в Обединеното Кралство

В Обединеното Кралство може да плащате доброволно пенсионно-осигурителен стаж (Voluntary National Insurance) за минал период от последните 6 години. НО до 5.04. 2025 г. може да платите осигуровки и за периода от април 2006 до април 2018 г. Това могат да направят лица, които не са се осигурявали достатъчно или изобщо независимо дали сте били наети (employee) или самонаети (self-employed) като условието е разбира се да сте били резидент в Обединеното кралство за съответния период, за който искате да платите със задна дата. Не могат да плащат такива вноски вече пенсионирани в Обединеното кралство лица.

КАК СЕ УСТАНОВЯВА ДАЛИ ИМАТЕ ПРОПУСКИ В ОСИГУРЯВАНЕТО?

Може да разберете дали имате пропуски (дупки) в осигуряването в личния си данъчен профил (personal tax account). Ако все още нямате се създава ТУК.

КАК СЕ ПЛАЩА?

В телефонен разговор (на 0300 200 3500) се иска индивидуален референтен номер (Class 2 or 3 National Insurance reference number) за плащане на конкретната сума като плащането се прави по банков път за клас 2 ТУК (за self-employed) и за клас 3 (за employee) ТУК . Другия начин е да се направи със заявление (апликация) до HMRC, което се достъпва от ТУК. За тримесечни плащания вашият номер ще бъде 18 знака, започващи с 11. За еднократни плащания вашият номер ще бъде 18 знака, започващи с 60.

Ето и банковите сметки, на които се плаща (може да видите пълна информация ТУК):

Screenshot 2023 04 29 at 10.11.16

Ако плащате от чужбина, сметката, в която плащате, зависи от това дали използвате сметка в Обединеното кралство или извън Обединеното кралство:

Screenshot 2023 04 29 at 11.01.28

За Референция на плащането използвайте своя национален осигурителен номер, последван от „IC“, вашето фамилно име и след това вашия инициал. Ако вашата банка ви ограничава до определен брой знаци, трябва да използвате вашия национален осигурителен номер, последван от „IC“ и колкото е възможно повече от вашето фамилно име.

КОЛКО СЕ ПЛАЩА?

Зависи от периода, за който искате да платите, но ето годишния размер за клас 2 и 3 за 2023/2024 данъчна година (за минали години сумите са съответно по-малки):

Screenshot 2023 04 29 at 11.16.02

Ако се затруднявате в процеса съдействие за заплащане на доброволни осигуровки може да поръчате ТУК.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button