ЗАПОЧВАНЕ НА VENDING MACHINE БИЗНЕС В UK

Стартиране на вендинг машин бизнес в обединеното кралство

Стартирането на бизнес с вендинг машини в Обединеното кралство може да бъде доходоносна възможност за предприемачи, които искат да печелят пасивен доход. Индустрията на вендинг машини се разраства бързо през годините и се оценява, че вендинг индустрията в Обединеното кралство струва около £1,6 милиарда. С малко планиране и инвестиция можете да започнете свой собствен бизнес с автомати и да се докоснете до този доходоносен пазар.

Ето ръководство стъпка по стъпка за това как да започнете бизнес с вендинг машини в Обединеното кралство:

1. Проучете пазара и изберете своята ниша – Преди да започнете своя бизнес с вендинг машини, е важно да проучите пазара и да идентифицирате вашата ниша. Има различни видове вендинг машини, включително автомати за продажба на закуски, автомати за кафе и дори автомати за продажба на електроника. Трябва да изберете ниша, която отговаря на вашите умения и интереси и има търсене на пазара.

2. Планирайте своя бизнес – След като идентифицирате своята ниша, е време да планирате бизнеса си. Ще трябва да вземете решение за броя на машините, които искате да закупите, вида на автоматите, които ще използвате, и местата, където ще ги поставите. Важно е да вземете предвид фактори като пешеходен трафик, конкуренция и достъпност, когато избирате местоположението на вашите автомати.

3. Получаване на финансиране – Стартирането на бизнес с вендинг машини може да бъде скъпо, особено ако планирате да закупите няколко машини. Може да се наложи да получите финансиране от банка или бизнес заем, за да покриете разходите за закупуване на вашите вендинг машини и оперативните разходи. Ще Ви е необходим бизнес план.

Бизнес планът обикновено включва следните основни части:

 • Executive Summary (Резюме): Този раздел предоставя кратък преглед на целия бизнес план, включително мисията на компанията, продуктите или услугите, целевия пазар и финансовите прогнози.
 • Company Description (Описание на компанията): Този раздел предоставя по-подробно описание на компанията, включително нейната правна структура, история, собственост, мениджърски екип и местоположение.
 • Market Analysis (Анализ на пазара): Този раздел анализира индустрията и целевия пазар на компанията, включително размер на пазара, потенциал за растеж, демография на клиентите и конкуренция.
 • Products or Services (Продукти или услуги): Този раздел предоставя подробно описание на продуктите или услугите на компанията, включително техните характеристики, предимства и ценова стратегия.
 • Marketing and Sales (Маркетинг и продажби): Този раздел очертава стратегиите за маркетинг и продажби на компанията, включително реклама, промоция, ценообразуване, разпространение и прогнози за продажби.
 • Operations and Management (Операции и управление): Този раздел очертава оперативната и управленска структура на компанията, включително персонал, оборудване, съоръжения и политики за управление.
 • Financial Projections (Финансови прогнози): Този раздел предоставя подробни финансови прогнози, включително отчети за доходите, баланси, отчети за паричните потоци и анализ на рентабилността.
 • Appendix (Приложение): Този раздел включва всякаква допълнителна информация, която подкрепя бизнес плана, като автобиографии на ключов персонал, продуктова литература и данни от пазарни проучвания.

4. Купете вашите машини – След като получите финансиране, е време да закупите вашите вендинг машини. Можете да закупите нови или обновени машини. Можете също така да наемете вендинг машини, ако не искате да ги закупите направо. Уверете се, че купувате машини, които са надеждни, лесни за поддръжка и подходящи за избраната от вас ниша.

5. Заредете вашите машини – След като сте закупили вашите автомати за продажба, е време да ги заредите с продукти. Ако сте избрали автомат за продажба на закуски, ще трябва да закупите продукти като чипс, бонбони и безалкохолни напитки. Ако сте избрали автомат за кафе, ще трябва да закупите кафе на зърна и други консумативи. Уверете се, че редовно зареждате вашите машини и следете инвентара си.

6. Намерете местоположения – След като заредите вашите машини, е време да намерите места, където да ги поставите. Можете да поставите вашите вендинг машини в зони с голям трафик, като търговски центрове, летища и гари. Можете също така да ги поставите на работни места, училища и университети. Не забравяйте да преговаряте със собствениците на местоположението и да получите разрешение за поставяне на вашите автомати за продажба в техния имот.

За оптимални резултати ще искате да поставите вашите вендинг машини в райони със силен пешеходен трафик, като например:

 • Молове и търговски центрове
 • Апартаментни комплекси
 • Кафетерии
 • Училища и университети
 • Болници и центрове за грижи
 • Хотели и мотели
 • Перални
 • Транспортни центрове; летища, гари, автогари

7. Поддържайте Вашите машини – Важно е да поддържате вашите вендинг машини редовно, за да сте сигурни, че функционират правилно. Това включва почистването им, презареждането им и отстраняването на всички възникнали проблеми. Можете да направите това сами или да наемете професионална компания за поддръжка на вендинг машини.

Стартирането на бизнес с вендинг машини в Обединеното кралство може да бъде печеливша възможност за предприемачи, които желаят да положат усилия. Като проучвате пазара, планирате бизнеса си, получавате финансиране, закупувате вашите машини, складирате ги, намирате местоположения и ги поддържате, можете да изградите успешен бизнес с автомати, който генерира пасивен доход.

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ UK.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button