ЗАПОЧВАНЕ НА BARBER SHOP БИЗНЕС В UK

стартиране на бръснарски бизнес в обединеното кралство

Започването на бизнес с бръснарски салон в Обединеното кралство може да бъде доходоносен и удовлетворяващ избор на кариера. Тъй като популярността на мъжкото подстригване продължава да расте, търсенето на професионални бръснарски услуги се увеличи през последните години. Една добре управлявана бръснарница може да осигури постоянен поток от приходи и да създаде силна репутация в местната общност.

Откриването на бръснарница обаче изисква внимателно планиране и внимание към детайла. В тази статия ще обсъдим ключовите стъпки, включени в създаването на бизнес с бръснарница в Обединеното кралство, включително проучване на пазара, финансиране, избор на местоположение, брандиране и наемане на служители. Ние също така ще покрием законовите и регулаторни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, преди да отворите бръснарница.

1. Проучване на пазара – преди да започнете бизнес с бръснарница, важно е да проведете проучване на пазара, за да определите дали има достатъчно търсене на вашите услуги в местния район. Това изследване трябва да включва анализ на местното население, техните демографски данни и техните навици на поддържане.

Също така е важно да проучите вашите конкуренти в района, включително видовете услуги, които предлагат, ценообразуването им и брандирането им. Тази информация може да ви помогне да разграничите бизнеса си и да разработите маркетингова стратегия, насочена към вашия идеален клиент.

2. Финансиране – след като сте провели проучване на пазара, следващата стъпка е да осигурите финансиране за вашия бизнес с бръснарница. Това може да стане чрез различни източници, включително заеми, ваши спестени средства или групово финансиране (crowdfunding). Пригответе си около £15 000.

Когато търсите финансиране, важно е да имате солиден бизнес план, който очертава вашите прогнози за приходите, разходите и паричния поток. Това ще ви помогне да покажете на кредиторите или инвеститорите, че вашият бизнес е жизнеспособен и има потенциал за растеж.

Бизнес планът обикновено включва следните основни части:

 • Executive Summary (Резюме): Този раздел предоставя кратък преглед на целия бизнес план, включително мисията на компанията, продуктите или услугите, целевия пазар и финансовите прогнози.
 • Company Description (Описание на компанията): Този раздел предоставя по-подробно описание на компанията, включително нейната правна структура, история, собственост, мениджърски екип и местоположение.
 • Market Analysis (Анализ на пазара): Този раздел анализира индустрията и целевия пазар на компанията, включително размер на пазара, потенциал за растеж, демография на клиентите и конкуренция.
 • Products or Services (Продукти или услуги): Този раздел предоставя подробно описание на продуктите или услугите на компанията, включително техните характеристики, предимства и ценова стратегия.
 • Marketing and Sales (Маркетинг и продажби): Този раздел очертава стратегиите за маркетинг и продажби на компанията, включително реклама, промоция, ценообразуване, разпространение и прогнози за продажби.
 • Operations and Management (Операции и управление): Този раздел очертава оперативната и управленска структура на компанията, включително персонал, оборудване, съоръжения и политики за управление.
 • Financial Projections (Финансови прогнози): Този раздел предоставя подробни финансови прогнози, включително отчети за доходите, баланси, отчети за паричните потоци и анализ на рентабилността.
 • Appendix (Приложение): Този раздел включва всякаква допълнителна информация, която подкрепя бизнес плана, като автобиографии на ключов персонал, продуктова литература и данни от пазарни проучвания.

3. Избор на местоположение – изборът на правилното място за вашата бръснарница е от решаващо значение за нейния успех. Ще трябва да вземете предвид фактори като трафик, видимост и достъпност, когато избирате местоположение.

Също така е важно да вземете предвид местните разпоредби за зониране и строителните норми, които се прилагат за избраното от вас местоположение. Може да се наложи да получите разрешителни или лицензи, преди да можете да отворите своя бръснарница, така че е важно да проучите тези изисквания в началото на процеса на планиране.

4. Брандиране – Разработването на силна марка е от съществено значение за изграждането на успешен бизнес с бръснарници. Вашата марка трябва да отразява вашите бизнес ценности, личност и целева аудитория.

Вашата марка трябва да включва лого, уебсайт и дигитален маркетинг, които показват вашите услуги и отличават вашия бизнес от конкурентите. Вашата марка също трябва да бъде последователна във всички канали, включително социални медии, имейл маркетинг и печатни материали.

5. Наемане на служители – с разрастването на вашия бръснарски бизнес може да се наложи да наемете допълнителен персонал, за да отговорите на търсенето. Важно е да наемете служители, които споделят вашите бизнес ценности и имат уменията и опита да предоставят висококачествени услуги.

Когато наемате служители, ще трябва да спазвате трудовите закони и разпоредби, включително изисквания за минимална заплата, удържани данъци и разпоредби за здраве и безопасност.

6. Законови и регулаторни изисквания – преди да отворите бръснарница в Обединеното кралство, има няколко законови и регулаторни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени. Те включват:

 • Регистрация на бизнес: Ще трябва да регистрирате бизнеса си в Companies House, който е официалният регистър на компаниите на правителството на Обединеното кралство.
 • Данъчно облагане: Ще трябва да се регистрирате за данъци в HM Revenue and Customs (HMRC). Това включва регистрация по ДДС, ако годишният ви оборот надвишава определен праг.
 • Здраве и безопасност: Ще трябва да спазвате разпоредбите за здраве и безопасност, включително осигуряване на безопасна работна среда за служители и клиенти.
 • Застраховка: Ще трябва да получите застраховка за отговорност, за да защитите бизнеса си срещу потенциални искове или съдебни дела.
 • Лицензиране и разрешителни: В зависимост от вашето местоположение може да се наложи да получите лиценз, за да управлявате бръснарницата си. Това може да включва лиценз за помещения, лиценз за фризьор или лиценз за специално лечение.

Стартиране на бизнес с бръснарница в Обединеното кралство може да бъде възнаграждаващо и печелившо начинание за предприемачи, които са страстни към подстригването и грижата за косата на мъжете. С правилното проучване на пазара, финансиране, избор на местоположение, брандиране и стратегии за наемане на служители можете да създадете успешна бръснарница, която отговаря на нуждите на вашите целеви клиенти и изгражда силна репутация във вашата местна общност.

Важно е обаче да запомните, че стартирането на бизнес с бръснарница изисква внимателно планиране и внимание към детайла. Преди да отворите вратите си, трябва да спазите законовите и регулаторни изисквания, включително бизнес регистрация, данъчно облагане, здраве и безопасност, застраховка и лицензиране.

ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАН СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ UK.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК.

Scroll to Top
Call Now Button