ВИЗОВА СИСТЕМА НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Точкова имограционна система на Обединеното Кралство

I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Обединеното кралство напусна Европейския съюз и това означава, че от 1 януари 2021 г., ако все още не живеете в Обединеното кралство или нямате права съгласно Споразумението за оттегляне, Вие, като гражданин на ЕС, ще трябва да отговаряте на специфични изисквания, за да учите или работите в Обединеното кралство. Ако нямате статут за уседналост като европейски гражданин може да посещавате Обединеното кралство до 6 месеца без да кандидатствате за виза (само с паспорт) и можете да участвате в широк спектър от дейности, включително туризъм, посещение на семейството (родители, деца, баби и дядовци и братя и сестри), краткосрочно учение и служебни дейности, като събития и конференции.

Ако сте гражданин на ЕС, който е започнал да живее в Обединеното кралство преди 31 декември 2020 г., Вие и Вашето семейство можете да кандидатствате по Схемата за уседналост на гражданите от ЕС, за да продължите да живеете във Великобритания след 30 юни 2021 г. (крайният срок за кандидатстване)

II. КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ТОЧКОВАТА ИМИГРАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ВИЗА

Ще трябва да докажете, че отговаряте на съответните критерии и събирате броя точки, необходим за визата, за която кандидатствате. Попълва се заявление, включително проверка на идентичността, с помощта на приложение за смартфон. Възможно е някои кандидати да трябва да посетят Център за кандидатстване за визи в зависимост от направлението, по което кандидатстват, дали имат биометричен паспорт или не могат да използват приложението. Вие ще трябва да платите такса за кандидатстване (£1550) и ако идвате в Обединеното кралство за повече от 6 месеца, ще се наложи да заплатите и Имиграционна здравноосигурителна такса (£1600), която ще Ви позволи да получите достъп до Националната здравна служба (NHS) на Обединеното кралство.

III. РАБОТНИ ВИЗИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

1. Виза за неквалифицирани работници (worker/temporary worker visa) (T5 – Тиер 5, Визова пътека 5) – те не са по точковата система. Трудното е да намерите т.нар. спонсор, който да ви предостави спонсорски код. Такива работодатели могат да бъдат само от няколко сектора с недостиг на работна ръка като селско-стопанство и хранително-вкусова промишленост. Най-лесно може да получите оферта за работа и на това основание работна виза от този вид чрез лицензиран от home office трудов посредник. Такъв за България е IBC Bulgaria.

2. Виза за квалифицирани работници (Т2 – Tier 2, Визова пътека 2) – Точковата имиграционна система включва и визово направление за квалифицирани работници. За да имате право на тази виза, трябва да демонстрирате, че:

  • имате оферта за работа от спонсор, лицензиран от Министерство на вътрешните работи (Home Office), на необходимото ниво на умението
  • ще получавате съответния минимален праг на заплата от Вашия спонсор (обикновено 26 500 британски лири или текущата ставка за тяхната конкретна работа, което от двете е е по-високо)
  • можете да говорите английски език на средно ниво B1 (съгласно Общата европейска езикова рамка). Изпита се провежда в лицензиран езиков център в София. А подготовката за изпита на лицензиран уеб сайт.

3. Виза за здравеопазване и грижи (Tier 2) – aко работите, отговаряща на критериите здравна професия и имате предложение за работа от NHS, сектора на социалните грижи или работодателите и организациите, които предоставят услуги на NHS, ако умеете да говорите английски език и отговаряте на изискванията на направлението за Квалифицирани работници, Вие можете да кандидатствате за Визата за здравеопазване и грижи, за да дойдете в Обединеното кралство заедно със семейството си. Ще се предлага бързо подаване на заявления, с намалени такси за кандидатстване и специална поддръжка през процеса на кандидатстване. Ако имате право да кандидатствате за Виза за здравеопазване и грижи, ще бъдете освободени от плащането на Имиграционна здравноосигурителна такса. Служителите на първа линия в сферата на здравеопазването и социалните грижи, които нямат право да кандидатстват за Виза за здравеопазване и грижи, ще трябва да платят Имиграционната здравноосигурителна такса и те биха могли да се възползват от схемата за възстановяване на средства, при която средствата се изплащат обратно. Допълнителните подробности ще бъдат обявени скоро.

3. Глобален талант (Tier 1) – визата за Глобален талант позволява на най-висококвалифицираните лица да дойдат в Обединеното кралство без предложение за работа. Тази виза е предназначена за признатите световни лидери и лидерите на утрешния ден в науката, хуманитарните науки, инженерството, изкуствата (включително филми, моден дизайн и архитектура) и цифрови технологии, с уникални индивидуални умения, обогатяващи знанията, икономиката и обществото на Обединеното кралство. На най-добрите учени и изследователи ще се предлага по-бърз процес на одобрение като част от бързата STEM схема.

IV. ДРУГИ ВИЗОВИ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Визите за стартиране на бизнес (start-up visa) и Виза за иноватори (innovator visa). Има и визови направления за други специализирани професии, включително пастори, спортисти и творци.

2. Студентска виза (Student visa – T4) – Ще трябва да отговаряте на определени изисквания, за да се обучавате в Обединеното кралство на Студентската виза.Ще трябва да демонстрирате, че:

  • Ви е било предложено място в курс от лицензиран от Министерство на вътрешните работи студентски спонсор можете да говорите, четете, пишете и разбирате английски език, имате достатъчно пари, за да се издържате и да платите курса си
  • имате истинско намерение да учите в Обединеното кралство

3. Child study visa – Има отделна Детска учебна виза за деца на възраст между 4-17 години, които желаят да учат в частно училище.

4. Виза за висшисти (Graduate visa) – Ако успешно придобиете бакалавърска или по-висока степен в Обединеното кралство, Вие ще можете да кандидатствате за Виза за висшисти, за да останете и работите или да търсите работа, за максимален срок от 2 години (3 години за докторанти) след завършване на следването. Визата за висшисти се въведе през лятото на 2021 г.

За повече информация се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ UK

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button