fbpx

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БОЛЕСТ (SSP) В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Отпуск и болнични плащания

В случай на заболяване, вашият работодател е длъжен да осигури отпуск по болест и обезщетение за болест до максимум 28 седмици за данъчна година, при условие че отговаряте на критериите за право на обезщетение за болест.

Първите 7 дни на болестта трябва да бъдат самостоятелно сертифицирани (не се изисква медицинско удостоверение), което се нарича Self Certification. Обикновено работодателите имат собствена версия на формуляра за самооценка.
При болест над 7 дни трябва да бъде представена лекарска бележка (doctor’s note) (Statement of fitness for work – Изявление за годност за работа) от Вашия лекар.

Ако вземете отпуск по болест, може да получите £96.35 (преди данъчно облагане) на всяка седмица със Statutory Sick Pay (SSP). Не се плащате за първите 3 дни отпуск по болест и се изплаща само за работни дни. За да се квалифицирате за SSP, трябва да отговаряте на следните условия:

  • Да бъдете класифициран като служител
  • сте били болни поне за 4 дни (включително неработни дни)
  • Получавате поне £120 паунда на седмица (преди данъци)
  • За да подадете заявление за SSP, трябва да уведомите работодателя (писмено, ако се поиска) че сте болен възможно най-скоро или 7 дни ако не имат краен срок.
  • Не сте били в отпуск по болест повече от 28 седмици годишно.
  • Може да представи самостоятелен Self Certificate 7 дни отпуск по болест и бележка за лекар за повече от 7 дни отпуск по болест.

Ако не отговаряте на условията за заплащане на болнично заплащане, SSP или ако вашият SSP е изтекъл, може да кандидатствате за поддръжка на SSPВашият работодател трябва да ви предостави формуляра за това.

За получаване на Обезщетение за Безработица може да се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Scroll to top
Call Now Button