ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БОЛЕСТ (SSP) В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Отпуск и болнични плащания

В случай на заболяване, вашият работодател е длъжен да осигури отпуск по болест и обезщетение за болест до максимум 28 седмици за данъчна година, при условие че отговаряте на критериите за право на обезщетение за болест.

Първите 7 дни на болестта трябва да бъдат самостоятелно сертифицирани (не се изисква медицинско удостоверение), което се нарича Self Certification. Обикновено работодателите имат собствена версия на формуляра за самооценка.
При болест над 7 дни трябва да бъде представена лекарска бележка (doctor’s note) или (Statement of fitness for work – изявление за годност за работа) от Вашия личен лекар (GP) или лекуващ лекар специалист.

Ако вземете отпуск по болест, може да получите £109.40 (преди данъчно облагане) за всяка седмица със Statutory Sick Pay (SSP). Не се плаща за първите 3 дни отпуск по болест и се изплаща само за работни дни. За да се квалифицирате за SSP, трябва да отговаряте на следните условия:

  • Да бъдете класифициран като служител на трудов (employee agreement) или агентски договор (agency worker contract)
  • Да сте били болни поне 4 дни (включително в неработни дни)
  • Да получавате поне £123 паунда на седмица (преди данъци)
  • За да подадете заявление за SSP, трябва да уведомите работодателя (устно или по-добре писмено на служебния мейл), че сте болен възможно най-скоро или до 7 дни ако не е посочен срок в договора Ви.
  • Не сте били в отпуск по болест повече от 28 седмици годишно.
  • Може да представи самостоятелен Self Certificate 7 дни отпуск по болест или бележка от лекар (Sick или Fith note) за повече от 7 дни отпуск по болест.

Ако отговаряте на условията за получаване на болнично заплащане (SSP), то Вашият работодател трябва да ви предостави формуляра SSP1 за попълване. За да изискате да Ви го изпрати най-добре попълнете заявлението ТУК и му го предоставете.

За повече информация се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button