ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ БЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

издаване на български паспорт в чужбина

От 2021 г. българските граждани в чужбина могат да подават заявления за български лични документи без квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез сайта на Министерството на външните работи. Подателите трябва да отговарят на следните условия:

  • Да са навършили 18 години и имат все още валидни български паспорт и/или лична карта, които са получили по лично подадено заявление до 59 месеца преди искането за подмяна, което гарантира, че гражданинът вече има снети необходимите биометрични данни, които се изискват за новия документ.
  • Документът за самоличност, който ще се подменя, следва да е в притежание на заявителя, като не е загубен, откраднат, унищожен и т.н.
  • Да нямат промяна на името, единния граждански номер, пола, гражданството, постоянния адрес или настъпили съществени и трайни изменения на образа на лицето;
  • Плащането се извършва с банкова карта, която има функционалност за плащане през интернет;
  • При подаване на заявление без електронен подпис документът, който трябва да бъде подновен, не може да бъде с изтекъл срок на валидност, като към заявлението трябва да бъде прикачено копие на валидния български личен документ.

При заявление за издаване на български личен документ, което е подадено по електронен път, получаването на готовия документ е възможно само ЛИЧНО в съответната консулска служба, посочена за получаване в онлайн формуляра, като връчването се извършва само след като самоличността на получателя бъде установена еднозначно и документът, чиято подмяна се иска, бъде върнат. Не се допуска получаването на готовия документ за самоличност чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга или чрез упълномощено лице, тъй като трябва да се потвърди на място в съответната консулска служба, че подалият заявлението онлайн съответства на получателя на документа.

За съдействие за издаване на документи за самоличност се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button