ВРЪЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ В UK 📅

връщане на данъци в обединеното кралство

Данъци могат да връщат само наети лица (на трудов или агентски договор). Самонаетите лица (т.нар. self-employed) не връщат данъци, защото те плащат данък върху дохода си, когато подават годишната си данъчна декларация ако той е над £12 570.

Първото условие, за да имате право да върнете данък е да сте изкарали за дадена данъчна година (например от 06.04.2022- 05.04.2023) по-малко от £12 570. Освен това разбира се трябва да са ви удържали и данъци (това се вижда на вашите пей слипове).

Ако сте изкарали за една данъчна година над £12 570 не може да имате да връщате данъци. Ако сте изкарали под тази сума не ви удържат данъци. Това е правилото за необлагаемия данъчен минимум.

Може да заявявате връщане на данъци за 5 – годишен период назад във времето и за приключили данъчни години, освен ако не напускате трайно Обединеното Кралство, в който случай може да се заяви и данъка от текущата данъчна година.

По правило ако имате да връщате данъци получавате т.нар. tax calculation letter (писмо с данъците, които имате за връщане), известно като форма P800 на адреса, които е деклариран пред HMRC (данъчната служба на Обединеното кралство) до 30 ноември на годината за която се отнася писмото. Например за данъчната 06.04.2022 – 05.04.2023 може да очаквате да получите форма P800 до 30.11.2023г. Ако сте си сменили адреса тогава се пише писмо до данъчната служба, с която се иска връщането на данъка Ви, като се посочва вашия Национален осигурителен номер (иншурънс) и банкови детайли.

Най-добрия вариант е да имате данъчен профил (personal tax account), в който ще видите сумата, която имате да връщате също до 30.11. 2023 за дадения пример и просто трябва да посочите банковите си детайли, за да си върнете надплатения данък.

Ще се запитате: щом под £12 570 не се удържат данъци, тогава защо на мен са ми удържали. Отговора е защото работодателя ви като ви наема си мисли, че ще работите достатъчно дълго в дадената година и с голяма вероятност ще направите годишен доход по-голям от необлагаемия минимум от £12 570 и започва да ви удържа всяка седмица/месец. В един момент вие спирате да работите по някаква причина. След това не работите няколко месеца и накрая се оказва, че годишния Ви доход е под £12 570, и същевременно имате удържан данък. В този случай имате право да си върнете данъка.

Напълно възможно е обаче да сте изкарали под £12 570 за данъчната година и вашия работодател да не Ви е удържал данъци, защото е преценил, че Ви наема на работа временно (за 6 м.) и тогава естествено няма да има и какво да връщате.

Ако изпълнявате условието за годишен доход под £12 570 и същевременно да са ви удържали данък то на формуляра p60 се вижда и колко са ви удържали за дадената данъчна година (например изкарани £10 000) и удържан данък £800, който може да се върне). Ако не са Ви издали P60, защото сте напуснали работа преди края на данъчната година (на 5.04), то на Вас би трябвало да ви е издаден формуляра P45 и там също я има сумата, която сте изкарали при дадения работодател и какъв данък Ви е удържал. По същия начин – ако при този работодател сте изкарали под 12 570 и същевременно ви е удържал данък, то може да си върнете удържания данък.

Scroll to Top
Call Now Button