ЗАГУБЕНИ ИЛИ ОТКРАДНАТИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Загубени ил откраднати лични документи в Обединеното Кралство

В посолството на Република България се съхраняват временно документите за самоличност на български граждани, които са били изгубени или откраднати и в последствие, появили се. Една част от може да са намерени случайно и препратени по пощата в посолството. Службите за намерени вещи на автобусните линии и метрото също препращат до посолството намерени или подхвърлени документи. Съществуват и случаи, когато в посолството се връщат паспорти от Хоум офис след като притежателите им не са били открити на посочения от тях адрес. Всички  предадени документи за самоличност на български граждани се съхраняват в консулската служба на посолството от 2 до 4 месеца. След това документите се връщат в България на съответния орган, който ги е издал. Има практика, при която всички лица, явили се за подновяване на изгубен документ за самоличност, се проверяват в наличната база данни и при намирането им, документите се връщат незабавно.

Всеки български гражданин, пребиваващ на територията на Обединеното Кралство, който е загубил или са му откраднали паспорт, лична карта или шофьорска книжка, следва да обяви това в консулската служба на посолството. В тези случаи консулските служители извършват незабавна проверка дали посочените документи за самоличност не са намерени и предадени в посолството. Консулската служба връща загубените или откраднати документи на притежателите им само ако се явят лично, представят друг документ за самоличност и попълнят разписка. Тел. номер за справка по документи за самоличност е 020 7589 3763 (между 13:00 и 16:00 часа) или email: consular@bulgarianembassy.org.uk

В случай, че загубите или ви откраднат задграничния паспорт, на първо място е необходимо да уведомите полицията. От полицията ще ви издадат документ, който удостоверява, че реално е изгубен или откраднат вашия паспорт. В полицейското управление следва да попълните формуляр и подробно да опишете откраднатите/ загубените документи, как е станало това, кога и евентуално описание на крадеца (в случай на кражба). Документът, който ви се издава от полицията не е достатъчен, за да се върнете в Република България, ако това е вашето желание. Наложително е да отидете до най-близкия консулски отдел на Република България. Там се попълва бланка за издаване на  временен паспорт. Тя е същата като тази, която попълвате при заявление за издаване на  задграничен паспорт. Трябва да представите и три снимки. Ако представите документ, който удостоверява вашата самоличност (лична карта, шофьорска книжка, акт за раждане) процедурата се улеснява. Следва процедура за удостоверяване на вашата самоличност. Ще ви бъде наложена и глоба за загуба на документи. След удостоверяване на самоличността ще ви бъде издаден временен паспорт с цел прибиране в Република България, за който също трябва да заплатите.

Временният паспорт се издава от дипломатическите или консулски представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност. Временният паспорт е със срок на валидност до 12 месеца и е съобразен с необходимото време за завръщане в Република България. Важно! При подаване на документи за издаване на временен паспорт на дете, родено в Обединеното Кралство, се представя пълната форма на акта за раждане, съдържаща имената на родителите, снабдена с апостил. Временен паспорт за дете, без ЕГН, може да бъде издаден, по изключение, до навършване на 1 година. При подаване на заявление за издаване на временен паспорт е необходимо по възможност да бъдат представени документи за самоличност.

При загубени или откраднати паспорт и лична карта е необходимо да бъде представено удостоверение за раждане, шофьорска книжка или друг документ (със снимка), даващ възможност за идентификация на лицето. Заявлението се попълва на място в консулската служба на Посолството. Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания. Временен паспорт се издава въз основа на заявление, данните от което консулското длъжностно лице, при приема на заявлението, въвежда в автоматизираната информационна система.

Срокът за издаване на временен паспорт е 5 работни дни. Стойността на временния паспорт (пасаван) е 60 паунда. За временен паспорт таксата се заплаща с 50% увеличение (81.50 паунда), когато услугата се извършва по изключение до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението, при положение че се извърши законовата процедура и се получи разрешение от МВР за издаване на временния паспорт. В случай на загубени документи или изтекъл паспорт преди повече от три месеца от датата на подаване на заявлението, лична карта – изтекла преди повече от един месец от датата на подаване на заявлението се налага административна санкция в размер до £50.

За заявяване на откраднати, загубени или с изтекъл срок български лични документи може да се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button