ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ КАТО SELF-EMPLOYED ПРИ СПИРАНЕ НА ДЕЙНОСТ

данъчни декларации като самонаети

Ако сте извършвали реална дейност като self-employed и имате регистриран UTR номер и започнете работа като employee това не означава, че вече не трябва да подават self assessment декларация. Напротив – задължително е да я подават, докато HMRC не Ви изпрати известие, че вече не сте длъжни да го правите. Tова може да се провери и в личният ви GovUK профил, преди да са ви изпратили писмо с глоба.

Повечето работници и служители (employee) в Обединеното кралство плащат данъците си чрез системата PAYE (Pay as you go – работодателя Ви удържа данъци и осигуровки при плащането всяка седмица/месец) и обикновено не е необходимо да подават данъчна декларация в общия случай. При определени обстоятелства обаче може да се наложи да попълните данъчна декларация, например ако имате допълнителни източници на необлагаем доход наред с редовните си трудови доходи, които не могат да бъдат отчетени чрез данъчния им код в PAYE (чрез данъчния Ви код, който имате във ведомостта при работодателя).

Освен това, ако HMRC ви изпрати данъчна декларация е задължително да я попълните. HMRC може да изиска от вас да попълните данъчна декларация в случаите, когато има за цел да събере недостатъчно платени данъци. Макар че повечето от неплатените данъци се възстановяват чрез коригиране на данъчния код на данъкоплатеца, при някои обстоятелства може да се наложи да доплащате данък.

Ако имате допълнителни облагаеми доходи, включително държавна пенсия (В UK пенсията е облагаем доход) задължително трябва да информирате HMRC ТУК. Те или ще променят данъчният ви код, или ще изискат от вас да попълните Self Assessment данъчна декларация, за да отчетете допълнителния доход.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button