ОТ КАКВО ЗАВИСИ КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ

Кредитен рейтинг

Кредитния рейтинг (Credit Score) не е еднозначно число. Различни банки или институция, която Ви оценява може да дадат различен кредитен рейтинг за един и същи човек. Има различни фактори, които оказват положително или отрицателно влияние. Колкото повече положителни фактора присъстват, толкова по-добре изглеждаме пред проверяващите нашият кредитен рейтинг

ПОЛОЖИТЕЛНИ ФАКТОРИ ЗА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ

 • Регистрацията за гласуване в общината в която живеем е един от най-важните фактори с положителен ефект.
 • Да сме живели дългосрочно на един и същи адрес – това показва стабилност.
 • Да имаме кредитни сметки (credit accounts) на наше име. Това включва всички сметки, които плащаме след, като използваме като Телефон, Мобилен Телефон, Газ, Ток, Кредитна карта, овърдрафт, кредит…
 • Да имаме голяма разлика между сумата пари, до която имаме достъп и тази, която дължим. За пример: имаме кредитна карта с лимит £5000, но сме използвали само £500
 • Да изплащаме редовно вноските си по всички кредитни сметки. Това включва всички: от мобилен телефон до ипотечен кредит.
 • Избягването на дълги периоди без намаляване на задълженията. Пример: дължим £1000 на кредитната карта от 12 месеца. През периода сме внасяли пари, но дължимата сума не намаля, защото редовно харчим.
 • Да сме собственици на жилище или да имаме ипотечен кредит, който изплащаме редовно. Това е един от факторите, които показват стабилност на профила при формирането на кредитен рейтинг
 • Честото подаване на документи за увеличаване на лимит на кредитна карта, овърдрафт или за взимане на заем действа много негативно.
 • Избягвайте да кандидатствате за кредит или увеличаване на лимит повече от веднъж в шест месечен период.
 • Дългосрочни кредитни сметки допринасят положително. Пример: от 6 години имате договор с мобилен оператор, овърдрафт, договор с доставчик на газ като плащате редовно
 • Плащанията, които правим по задължения на кредитни карти също оказват влияние. Надплащането винаги действа положително.
 • Банкрути, съдебни разпоредби и изпадане в несъстоятелност са негативно влияние на кредитния рейтинг.

За консултиране и въпроси за и подобряване на кредитния рейтинг BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button