УСЛУГИ НА КОНСУЛСКАТА СЛУЖБА ПРИ ПОСОЛСТВОТО В ЛОНДОН

Консулска служба при посолството в Лондон

I. ОБЩИ КОНСУЛСКИ УСЛУГИ

1. Приемане на молби от общ характер
2. Приемане на молби за издирване и препращане на вещи:
3. Приемане на молби за издирване, установяване и реализиране на наследство в чужбина:
4. Приемане на молби за издирване на български гражданин или чужденец, пребиваващ в чужбина:
5. Приемане на молба за сключване на брак
6. Издаване на дубликат на актове за гражданско състояние
7. Приемане и обработване на документи за придобиване и възстановяване на българско гражданство:
8. Приемане и обработване на документи за освобождаване от българско гражданство и удостоверения, издавани във връзка с установяване на българско гражданство:
9. Издаване на удостоверения, служебни бележки и други документи
10. Приемане и обработване на молби за съставяне на актове за морски протест, за издаване на временно свидетелство за плаване под знамето на Република България и за извършване на други действия, за които се събират такси по Тарифа № 5 за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта и съобщенията,
11. Легализиране на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от чуждестранни учреждения или от чужди дипломатически или консулски представителства:
12. Легализиране на подпис и печат върху документи и други книжа, издадени от български учреждения
13. Заверка на подписи върху частни документи (пълномощни, покани, декларации и др.
14. Заверка на верността на препис от оригинал
15. Заверка на препис от завещания
16. Заверка на подписа на преводача на документи и други книжа
17. Издаване на Декларации за пътуване на дете/деца пътуващи без придружител
18. Издаване на Декларации за пътуване на дете/деца придружавани от един родител
19. Издаване на Декларации за пътуване на дете/деца придружавани от трето лице

II. БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ

1. Приемане на Заявления за издаване на български паспорт, лична карта, временен паспорт
2. Глоби за нарушения по Закона за българските документи за самоличност
3. Приемане на заплащането на таксите за издаване на бълг. документи за самоличност

Консулската служба при Посолството на Р България в Лондон уведомява, че с цел подобряване на обслужването на гражданите e въведена нова електронна система за запазване на час за подмяна на документи за самоличност на български граждани, постоянно живеещи във Великобритания.
Електронното запазване на час може да се осъществи посредством сайта на Посолството като следвате инструкциите на сайта. След успешното запазване на час ще получите обратно съобщение с уникален референтен код, който следва да представите в консулската служба.

При подаване на заявление за издаване на лични документи е необходимо да бъдат представени само документите за самоличност (лична карта и/или паспорт). Снимките се правят на място в консулската служба със специализирана камера, съгласно новите изисквания. При подаване на заявления за документи на деца е необходимо личното присъствие на двамата родители и детето като се представят удостоверение за раждане на детето, документи на родителите и предишен документ на детето ако има издаден.

Заплащането на всички услуги в консулската служба на Посолството се извършва само чрез дебитна или кредитна карта.

IIІ. ВИЗИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

1. Издаване на транзитни визи
2. Краткосрочни туристически, бизнес и частни визи (Type C)
3. Дългосрочни визи, за постоянно установяване в България (Type D)

IV. ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

1. Заверка на превод на удостоверението за раждане на дете от български родител (за регистрация на детето в България)
2. Заверка на превод на английско удостоверение за сключен граждански брак (за регистриране на брака в България)
3. Сключване на граждански брак в посолството на България в Лондон и издаване на българско удостоверение за сключен брак
4. Издаване на Удостоверение (служебна бележка) за статут на постоянно живущ в чужбина български гражданин, необходима за отлагане от военна служба.
5. Издаване на Удостоверение за получаването на всички документи свързани с процедурата по осиновяване на българско дете
6. Издаване на български смъртен акт, заверка на превод на оригинален смъртен акт и др. документи необходими за регистриране в България при трагичен случай с български гражданин във Великобритания

За запазване на час за консулска услуга или изпращане на запитване, моля пишете на Консулската ни служба в Лондон на: consular.london@mfa.bg или се обадете на 020 7581 3144, 020 7581 9400 и 020 7589 3763.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button