fbpx

ПРАВО НA PENSION CREDIT В UK

Помощ за пенсионери в Обединеното Кралство

I. УСЛОВИЯ, НА КОИТО ДА ОТГОВАРЯТЕ

Pension Credit представляват седмични benefits за увеличаване на доходите ви до определен минимум. За да ги получавате, трябва да сте в пенсионна възраст и да нямате високи доходи или големи спестявания. Можете да получите надбавката, дори ако все още работите, стига доходът ви да не надвишава определен праг. Необходимо е и да да отговаряте на определени условия. Като граждани на ЕС, ако искате да кандидатствате за бенефити, трябва да имате уседнал статут (settled status) или право на пребиваване (right to reside).

II. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ ДА ПОДГОТВИТЕ, ЗА ДА КАНДИДАТСТВАТЕ

Когато заявявате Pension Credit, Pension Service ще ви зададат въпроси за вашите приходи и спестявания, затова бъдете сигурни, че можете да им предоставите:

  • Вашият National Insurance Number
  • Номера на банковата ви сметка
  • Информация за това колко пари получавате всяка седмица (например от State Pension или заплата, ако още работите)
  • информация за спестяванията и инвестициите, които имате
  • разходите ви за жилище (например наем или вноски за жилищен кредит)
  • информация за всички бенефити, които вече получавате.

III. КАК СЕ ИЗПЛАЩАТ PENSION CREDITS

Поискайте надбавките ви да бъдат стартирани със задна дата! Специално за Pension Credit е възможно да получите надбавки с дата до 3 месеца преди кандидатстването, ако разбира се сте отговаряли на условията през това време. Това означава, че ще получите до 3 месеца пенсионен кредит, включен в първото ви плащане. Ако сте успели да предоставите на Pension Service цялата необходима информация, те могат да вземат решение по искането ви и да извършат плащане веднага.Ако имат нужда от повече информация, ще ви изпратят формуляр, който да попълните. Също така могат да поискат и допълнителни документи и доказателства, като важно е да знаете, че трябва да получат отговор от вас до един месец.

Ако отговаряте на условията, ще получите писмо, в което ще е описано колко ще получавате и кога ще ви се изплаща. Pension Credit се изплаща на всеки четири седмици по банков път.

За консултиране по въпроси за социални помощи се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Scroll to top
Call Now Button