fbpx

КАКВИ СА ВИДОВЕТЕ ПОМОЩИ ЗА МАЙЧИНСТВО В UK

Помощи за майчинство в Обединеното Кралство

РАЗЛИКA МЕЖДУ МАЙЧИНСКИ НАДБАВКИ (STATUTORY MATERNITY PAY) И МАЙЧИНСКИ ПОМОЩИ (MATERNITY ALLOWANCE)

Както и в България финансовата помощ за бременни се нарича майчински. Те са два вида: майчински надбавки (плащат от работодателя и се изисква да сте на трудов договор) и майчинска помощ (плащат се директно от департамента за социално подпомагане) и каква сума ще получава и кой изплаща тази сума на бременната жена зависи от обстоятелствата й.

ПЛАЩАНЕ НА МАЙЧИНСКИ НАДБАВКИ (STATUTORY MATERNITY PAY)

За да ги получавате е необходимо да работите на трудов договор и да отговаряте на следните условия:

  • Да сте работила в продължение на минимум 26 седмици преди падежната седмица (15 седмици преди термина);
  • Заплатата ви трябва да е била повече от £118.00 на седмица бруто;
  • Да уведомите работодателя своевременно и преди падежната седмица (15 седмици преди термина);
  • Да предоставите доказателство, че сте бременна.

Майчинските надбавки се изплащат по същият начин от работодателя, както и вашата заплата и съответно се облагат с данъци и осигуровки по същият начин като заплатата. Работодателите после си връщат около 90% от тази сума от департамента за работата и пенсиите (DWP). Изплащат се на два етапа с различни суми. Първите 6 седмици се равняват на 90% от средната ви седмична заплата. За база се взимат последните 8 работни седмици преди края на падежната седмица. Следващите 33 седмици се изплащат по £140.98 или 90% от средната работна заплата, което е по-малко. Освен това при получаване на майчински надбавки, работниците продължават да натрупват платена почивка, която могат да получат допълнително.

ПЛАЩАНЕ НА МАЙЧИНСКИ ПОМОЩИ

Те са вид помощи, които се полагат на бременни жени, които не отговарят на изискванията за получаване на майчински надбавки и се разделя на 3 вида. В единият случай се изплащат като майчински надбавки в продължение на 39 седмици, докато в другите случаи са по £27 за период от 39 или за 14 седмици. Има и изисквания на които трябва да отговаряте, които са разгледани в статиите за майчински за самонаети и майчински за безработни.

За консултиране и успешно кандидатстване за майчински се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Scroll to top
Call Now Button