ИЗДАВАНЕ НА БРИТАНСКИ АКТ ЗА РАЖДАНЕ

акт за раждане в Обединеното Кралство

След като се роди дете, има срок от 42 дни за регистриране на раждането в локалният регистрационен офис (Registry Office) като няма нужда да водите детето с вас.

КАКВИ СА ПОСЛЕДСТВИЯТА АКО НЕ СМЕ СЕ ЯВИЛИ В ОБЩИНАТА ДО 42 ДЕН?
След 8 седмици получавате писмо в което ви дават още 4 седмици и ви заплашват с изпращане на съд с обвинение за невежество.

ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ ДАЛИ РОДИТЕЛИТЕ СА СКЛЮЧИЛИ ГРАЖДАНСКИ БРАК?
В случай, в които родителите имат граждански брак, всеки един от тях може да отиде сам на място и да се срещне с регистрационния служител. Ако родителите нямат сключен брак, трябва да присъстват и двамата. Алтернативата е не-присъстващия да попълни декларация за родителски статут.

КАКВИ ВЪПРОСИ НИ ЗАДАВАТ?
Важно е да отговорим точно и вярно на тези въпроси. Данните се вписват в акта за раждане и остават там, промяната е почти невъзможна, ни беше обяснено от служителя в регистрацията. Въпросите са: Пълни имена на родителите (включително моминско на майката), Дата и място на раждане на двамата родители, професия на двамата родители.

При приключване ви питат дали искате да ви издадат повече от един оригинал. Издайте си три, защото на много места приемат само оригинални актове за раждане (с мокър печат и подпис).

За повече информация се обърнете към BG КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО.

Харесайте Facebook страницата ни ТУК

Scroll to Top
Call Now Button